Privacy Policy

Dataintegritet hos Greenphire Inc.

Hos Greenphire Inc. (”Greenphire”) är vi starkt engagerade i att skydda din integritet.  Denna integritetspolicy är utformad för att besvara dina viktiga frågor om integritet inklusive vilka uppgifter vi samlar in om dig, hur vi avser att använda dina uppgifter, vilka valmöjligheter du har avseende hur dina uppgifter används, hur vi skyddar dem, hur du kan få åtkomst till dina uppgifter samt hur du kan kontakta oss avseende dina uppgifter.

Denna integritetspolicy gäller för: (i) alla besökare på någon av Greenphires webbplatser (https://greenphire.com, https://clincard.com, https://myclincard.com, https://eclinicalgps.com, eller någon efterföljande eller ansluten webbplats), (sammantaget ”Webbplatsen”), (ii) alla användare som registrerar sig eller är registrerade på Webbplatsen och (iii) alla uppgifter som våra kunder och affärspartner har anförtrott oss vid leveransen av våra centrala företagstjänster. Denna integritetspolicy omfattar dessutom Greenphires cookiepolicy.

Uppgifter som vi samlar in

De personuppgifter vi samlar in om dig (d.v.s. uppgifter som identifierar dig och från vilka du kan identifieras) kan lämnas ut av dig av flera olika anledningar som beskrivs nedan:

1. Du har registrerat dig för att få information. De typer av information som du kan registrera dig för att få omfattar exempelvis:

 • tankeledarskap (artiklar, vitböcker, bloggar), nyheter (pressmeddelanden och branschartiklar) och evenemangsinformation, inklusive presentationer för mässor
 • information i samband med din registrering eller din användning av Webbplatsen eller våra produkter eller tjänster
 • svar på dina förfrågningar, kommentarer och förslag
 • inbjudningar att delta i korta undersökningar
 • information i samband med slutförandet av någon annan transaktion som du kan utföra.

Varje gång du får ett automatiskt e-postmeddelande har du möjlighet att avsluta din registrering och ta bort din e-postadress från vår databas genom att helt enkelt klicka på avregistreringslänken längst ned i varje e-postmeddelande.

De personuppgifter som samlas in när du registrerar dig för att ta emot denna information via automatiska meddelanden kan inkludera namn, titel, företagsnamn, adress, kontakttelefonnummer och e-postadress.

2. Du kan välja att förse oss med uppgifter om dig om du är intresserad av ett ledigt jobb hos Greenphire. Vilka uppgifter vi begär från dig kommer att vara baserade på ditt intresseområde.

3. Du kan registrera dig för att begära anpassad information eller support. Registreringsuppgifterna samlas i allmänhet in på Contact Us-formulär (kontakta oss), där du kan ställa frågor eller begära information. De personuppgifter du tillhandahåller i dessa formulär kan inkludera namn, titel, företagsnamn, adress, kontakttelefonnummer och e-postadress. Ändamålet med denna behandling är att vi ska kunna svara på dina frågor eller förfrågningar.

4. Greenphire kan dessutom samla in uppgifter som ett personuppgiftsbiträde från eller på våra kunders och affärspartners vägnar under leverans av våra centrala företagstjänster. Insamlade personuppgifter kan innehålla den registrerades ID eller namn, födelsedatum och adress. Ytterligare uppgifter kan samlas på grundval av behov som rör en studie eller val av patient inklusive, till exempel: socialförsäkringsnummer, e-postadress, telefonnummer, bankkontouppgifter. Vi samlar in dessa uppgifter för ändamålet att fullgöra avtalade tjänster. Om du är en kund eller affärspartner ansvarar du för att säkerställa att alla personuppgifter som lämnats till Greenphire av dig eller på dina vägnar samlats in i enlighet med all tillämplig lagstiftning (inklusive, utan begränsning, lagar om dataskydd och integritet) inklusive, efter vad som krävs, tillhandahållande av informationsmeddelanden till de registrerade och få deras giltiga samtycke, godkännande och/eller bemyndigande.

5. Greenphire samlar automatiskt in information om din användning av Webbplatsen via datainsamlingsverktyg som cookies (se nedanstående avsnitt om cookies för mer information). Observera att vår Webbplats inte svarar på ”Spåra inte”-signaler från din webbläsare.

Hur vi använder uppgifter

Om dina personuppgifter lämnades till oss av eller på en av våra kunders vägnar, kommer vi endast att använda dina personuppgifter för ändamålet att tillhandahålla den tjänst som vår kund har anlitat oss för.

När Greenphire i övrigt har fått dina personuppgifter, kommer vi att använda dina personuppgifter i den utsträckning som behövs när det är i vårt berättigade intresse för att:

 • hantera och upprätthålla vår relation med dig och för löpande kundservice
 • tillhandahålla support och för att svara på dina begäranden och förfrågningar
 • personifiera ditt besök på Webbplatsen och att hjälpa dig när du använder Webbplatsen
 • förbättra Webbplatsen genom att hjälpa oss att förstå vem som använder Webbplatsen
 • bevara Webbplatsens säkerhet och integritet och korrigera tekniska problem och funktionsfel
 • övervaka, underhålla och förbättra processer, information och data, teknik och de kommunikationslösningar och tjänster vi använder
 • skydda våra rättigheter och vår egendom och andra rättigheter och egendom eller för att vidta försiktighetsåtgärder mot skadeansvar
 • förebygga och upptäcka bedrägerier och för att följa gällande lagar, regler eller riktlinjer
 • i den utsträckning det krävs av eller medges i lag, inklusive som svar på domstolsbeslut, stämning, husrannsakningsorder, lag eller förordning så som tillämpligt
 • dela sådana personuppgifter med tredje parter som förvärvar eller är intresserade av att förvärva hela eller delar av våra tillgångar eller aktier eller som bedriver vår verksamhet efter oss.

Greenphire kommer även att använda dina personuppgifter för att kontakta dig för att berätta om produkter och/eller tjänster vi erbjuder, såväl som med andra kampanjer och undersökningar vi tror kan intressera dig, såvida du inte informerar oss om att du inte vill ha marknadsföring eller marknadsundersökningskommunikation från oss. Om gällande lag kräver att vi får ditt samtycke innan vi skickar vissa typer av marknadsföringskommunikation till dig, skickar vi bara sådana typer av meddelanden till dig efter att ha fått ditt samtycke.

Greenphire kan komma att använda icke-identifierande och aggregerad uppgifter om hur vår Webbplats används, i syfte att förbättra navigering, innehåll och design på den. Aggregerade uppgifter är uppgifter som vi samlar om en grupp eller kategori av tjänster eller användare där enskilda användaridentiteter är anonyma och behandlas på ett sätt som inte identifierar någon. Inga personuppgifter ingår alltså i aggregerade uppgifter. Denna integritetspolicy varken inskränker eller begränsar vår insamling och användning av aggregerade uppgifter och vi kan komma att dela aggregerade uppgifter om våra användare med tredje parter för att hjälpa oss att förstå våra kunders behov bättre, för att förbättra våra tjänster samt för reklam- och marknadsföringsändamål. Dessa uppgifter kan exempelvis omfatta vilka sidor som begärs oftast och mest sällan och antalet användare från USA och andra länder.

Dina personuppgifter kan lämnas ut

Greenphire lämnar ut dina personuppgifter till tredje parter såsom:

 • kunder vi arbetar för
 • bankpartner för att genomföra due diligence
 • leverantörer som förser oss med tjänster (dvs behandling av betalkort, ersättning eller utbetalning, direktinsättning, resor, 1099-tjänster),
 • behöriga myndigheter, domstolar och organ för att svara på domstolsbeslut, kallelser eller stämningar, begäranden från tillsynsmyndigheter, eller som medges eller krävs av lag om vi rimligen anser att det är nödvändigt eller lämpligt att utreda, förebygga eller vidta åtgärder mot olaglig verksamhet, misstänkt bedrägeri eller situationer som innebär potentiella hot mot någon persons fysiska säkerhet, eller
 • en tredje part som förvärvar eller är intresserad av att förvärva hela eller delar av våra tillgångar eller aktier eller som bedriver hela eller delar av vår verksamhet efter oss.

Vårt åtagande om datasäkerhet

De personuppgifter du tillhandahåller lagras i en säker elektronisk databas som endast är tillgänglig för de personer som behöver känna till dina uppgifter. Greenphire vidtar skäliga försiktighetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. Vi vidtar även alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är tillförlitliga för avsett bruk, korrekta, fullständiga och aktuella. Detta uppnår vi genom att lagra dina uppgifter i en säker elektronisk databas för vilken fysiska, elektroniska och övervakande procedurer har implementerats för att skydda dina uppgifter. Greenphire har även upprättat en företagspolicy som gör det förbjudet för all personal att lämna ut personuppgifter till en tredje part som ej har rätt att få sådana uppgifter.

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar de uppgifter du tillhandahåller om dig själv i en säker databas för att kunna förse dig med information, produkter eller tjänster som du beställer eller som Greenphire har fått i uppdrag att tillhandahålla. Kriterierna som används för att bestämma lagringsperioderna inkluderar: (i) hur länge personuppgifterna behövs för att tillhandahålla tjänsterna och driva verksamheten (ii) typ av insamlade personuppgifter och (iii) om vi är föremål för en laglig, avtalsenlig eller liknande skyldighet att lagra uppgifterna (t.ex. ett kundkontrakt – där vi agerar som personuppgiftsbiträde, obligatoriska lagar om lagring av uppgifter, myndighetsbeslut om att bevara uppgifter som är relevanta för en utredning eller uppgifter som måste lagras för ändamålet att hantera rättstvister eller andra tvister).

Lagringsperiod för ClinCard/eClinicalGPS/resetjänster:

Greenphire kommer att lagra: (a) ClinCard-transaktionsuppgifter i minst 7 år efter avslutad studie, om det inte finns något saldo på kortet och den registrerade inte är kopplad till några aktiva kort och (b) alla eClinicalGPS transaktionsuppgifter i 2 år efter avslutad studie. Reseprofiler raderas sex månader efter att Greenphire stänger resan hos våra resepartner.

Cookies

En cookie är en liten textfil som en webbplats sparar i din dator eller mobila enhet när du besöker webbplatsen. Greenphire och våra marknadsföringspartner, filialer och statistik- eller tjänsteleverantörer använder cookies och annan teknik för att säkerställa att alla som använder vår Webbplats har bästa möjliga upplevelse. När du besöker Webbplatsen kan det hända att Greenphire eller en tredje part placerar ett antal cookies i din webbläsare. Genom att klicka på den här knappen, samtycker du till cookiepolicyn.

Greenphire kan använda cookies på Webbplatsen för att (a) ge besökare möjlighet att anpassa sina upplevelser, (b) spåra en användarsession inom en abonnerad produkt, (c) spåra och rapportera webbplatstrafik samt (d) stödja våra säljfrämjande aktiviteter och webbplatsutveckling. Vår Webbplats kan dessutom innehålla funktioner för sociala medier som Facebooks Like-knapp och tredje parters widgetar som knappen Share This (dela detta) eller interaktiva miniprogram som körs på vår Webbplats. Dessa funktioner kan samla din IP-adress (en unik identifierare som tilldelats din dator av din Internetleverantör), vilken sida du besöker på vår Webbplats och placera en cookie för att aktivera korrekta funktioner. Din interaktion med dessa funktioner regleras av integritetspolicyn från den tredje part som tillhandahåller funktionerna.

Webbplatsen använder exempelvis Google Analytics som är en webbstatistiktjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder cookies för att hjälpa till att analysera hur en webbplats används. Den information som cookies genererar om din användning av Webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att överföras till och lagras hos Google i enlighet med Googles integritetspolicyer: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Du kan hantera och/eller ta bort cookies efter egna önskemål. Du kan ändra inställningarna i din webbläsare för att godta alla cookies, meddela dig när en cookie installeras eller avvisa alla cookies. Om du väljer att avvisa vissa eller alla cookies kan det hända att vissa funktioner på Webbplatsen inte fungerar korrekt. Det kan exempelvis hända att du inte kan använda funktioner på Webbplatsen som kräver registrering. Detaljerad information finns på https://aboutcookies.org/ eller också kan du kontakta oss med hjälp av den kontaktinformation som anges nedan under ”Kontakta Greenphire”.

Här följer information om spårtekniker för varje spårare/cookie som används antingen på vår marknadsföringswebbplats (greenphire.com) eller inom våra applikationer och vad de används för.

Hubspot: Marknadsföringsautomatik
Google Analytics: Webbplatsanalys
DoubleClick Analytics (nu en del av Google): Webbplatsanalys
LinkedIn Analytics: LinkedIn sidanalys
Facebook Connect: Facebook sidanalys
Typekit by Adobe: Webbplatstypsnitt
ShareThis: Delning av widgetar
NewRelic: Övervakning av program och sessionsaktivitet

Dina valmöjligheter

Skaffa åtkomst till eller korrigera dina uppgifter. Du kan när som helst utöva dina rättigheter att få tillgång till dina personuppgifter genom att antingen kontakta (i) studiens medicinska personal eller (ii) Greenphire på notices@greenphire.com. I syfte att skydda din integritet och säkerhet kommer vi dessutom att vidta rimliga åtgärder för att verifiera din identitet innan dina uppgifter uppdateras eller tas bort. Observera att det kan hända att Greenphire inte kan uppfylla en begäran om att ändra eller ta bort uppgifter som har tillhandahållits av en kund eller på en kunds vägnar som en del av vår centrala verksamhet, men Greenphire kommer att hjälpa kunder så långt det är möjligt, med deras skyldighet att svara på begäranden.

Vårt åtagande avseende barns integritet

Det är särskilt viktigt att skydda barnens integritet. Därför får de som är minderåriga i det land där de är bosatta endast använda tjänsterna med en förälders eller vårdnadshavares medgivande eller under en förälders eller vårdnadshavares medgivande tillsyn. I enlighet med kraven i USA-lagen Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA), samlar vi inte in personuppgifter från barn under 13 år utan samtycke från en förälder/vårdnadshavare. Om vi får kännedom om att vi har samlat in några sådana personuppgifter till eller via tjänsterna utan att först ha fått hans eller hennes föräldrars verifierade samtycke, kommer vi att radera dem i enlighet med denna integritetspolicy.

Länkar till andra webbplatser

Det kan hända att Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser. Du bör granska sådana andra webbplatsers integritetspolicyer och metoder noggrant, eftersom vi inte kan styra eller ansvara för deras integritetsrutiner.

Sekretessrättigheter i Kalifornien

I enlighet med California Civil Code, avsnitt 1798.83, har invånare i Kalifornien rätt att begära viss information om vårt utlämnande av personuppgifter till tredje parter för deras marknadsföringsändamål under det föregående kalenderåret. Vi delar inte dina personuppgifter med tredje parter eller närstående bolag för deras direktreklamsändamål.

Europeiska dataskyddslagar

Med avseende på den europeiska dataskyddslagen är Greenphire personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter i den mån du befinner dig inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Storbritannien och du är en besökare och/eller användare av vår Webbplats, eller om vi skickar direktreklam till dig. Om våra kunder eller affärspartner har anförtrott oss dina personuppgifter för att vi ska leverera våra centrala företagstjänster, hanterar Greenphire dina personuppgifter som ett personuppgiftsbiträde och informationen i denna integritetspolicy är i dessa fall endast avsedd som information.

Ytterligare information för användare i Europa

Greenphire, såväl som några av de mottagare som vi delar dina personuppgifter med (se ovan), finns i länder utanför EES och Storbritannien, inklusive i USA, som den Europeiska kommissionen eller Storbritanniens Information Commissioner’s Office inte anser tillhandahåller en adekvat dataskyddsnivå.

Deltagare i klinisk prövning:
Om du deltar i en klinisk prövning, behandlar Greenphire dina personuppgifter som ett personuppgiftsbiträde enligt vår kunds instruktioner.

Greenphire kommer att hjälpa kunder så långt det är möjligt, med deras skyldighet att svara på begäranden från registrerade som utövar sina rättigheter enligt europeiska dataskyddslagar. Men, eftersom Greenphire kommer att behandla sådana personuppgifter som ett personuppgiftsbiträde (dvs enligt kundens instruktioner), om en person inkommer med en sådan begäran (t.ex. att få tillgång till sina personuppgifter), kommer en sådan förfrågan i första hand att riktas till den relevanta kunden som är personuppgiftsansvarig för sådana personuppgifter.

Om du inte deltar i en klinisk prövning (dvs vi har inte anlitats för att tillhandahålla betaltjänster av ditt studiecenter och/eller den kliniska prövnings sponsor), behandlar vi dina personuppgifter som en personuppgiftsansvarig i enlighet med europeiska dataskyddslagar och du har följande rättigheter som registrerad (vilka kan vara föremål för till vissa begränsningar):

Rätten att få tillgång till dina personuppgifter
Du kan be oss om en kopia av alla personuppgifter vi innehar om dig – tillsammans med anledningen till att vi har dina personuppgifter, vem vi har lämnat ut dina uppgifter till, hur länge dina uppgifter kommer att lagras och information om dina rättigheter gällande vår användning av dina uppgifter.


Rätten att återkalla samtycke

Om vi förlitar oss på ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.


Rätten att invända mot användningen av dina personuppgifter

Om vi förlitar oss på vårt berättigade intresse för att behandla dina personuppgifter, kan du i vissa fall invända mot vår behandling. Om ändamålet med behandlingen är direktreklam, är din rätt att invända absolut.


Rätten att få dina personuppgifter rättade

Du kan bestrida dina personuppgifters korrekthet och få dem rättade. Du kan när som helst uppdatera de personuppgifter du lämnat till oss genom att ta direktkontakt med oss på notices@greenphire.com. 


Rätten att få dina personuppgifter raderade

Under vissa omständigheter kan du be oss att radera dina personuppgifter.


Rätten till dataportabilitet

Du kan be oss om att en kopia av dina personuppgifter ska tillhandahållas dig eller en tredje part.

Alla sådana begäranden bör göras med användning av nedanstående kontaktuppgifter. Vi kommer att svara på din begäran skriftligen, eller muntligen om så önskas, så snart som praktiskt möjligt och under alla omständigheter senast inom än en månad efter mottagandet av din begäran. I undantagsfall kan vi förlänga denna period med två månader och vi kommer att berätta varför. Vi kan komma att begära legitimation för att verifiera din förfrågan. För mer information om dina rättigheter, inklusive hur du utövar dem, kontakta oss med användning av nedanstående kontaktuppgifter.

Du har även rätt att lämna in ett klagomål om hur dina personuppgifter behandlas till dataskyddsmyndigheten

Andra rättigheter för registrerade

Enskilda personer i Andorra, Argentina, Australien, Kalifornien, Kanada, Färöarna, Guernsey, Hongkong, Israel, Isle of Man, Japan, Jersey, Mexiko, Nya Zeeland, Singapore, Sydkorea, Schweiz, Uruguay och vissa andra jurisdiktioner har vissa rättigheter som gäller för registrerade. Dessa rättigheter varierar men de kan innefatta rätten att: (i) begära tillgång till och rättelse eller radering av deras personuppgifter (ii) få begränsning av behandling eller invända mot behandling av deras personuppgifter och (iii) rätten till dataportabilitet. Enskilda personer kan även ha rätt att lämna in ett klagomål om behandlingen av personuppgifter hos en dataskyddsmyndighet.

Om du skickar en begäran som rör dina personuppgifter, kan du bli ombedd att uppvisa en giltig legitimation som en säkerhetsåtgärd. Vi kommer att behandla din begäran inom den tid som följer av gällande lag.

Kontakta Greenphire avseende integritetsfrågor

Greenphire förbinder sig att lösa klagomål om vår insamling eller användning av dina personuppgifter. Du kan när som helst kontakta oss för att ta upp ett problem med vår behandling av dina personuppgifter. Enskilda personer som har frågor, synpunkter eller klagomål avseende denna integritetspolicy eller hanteringen av deras personuppgifter bör skicka sina förfrågningar till:

Greenphire, Inc.
1018 W. 9th Avenue, Suite 200
King of Prussia, PA 19406
Kopia till: notices@greenphire.com eller Greenphires europeiska representant: eurepresentative@greenphire.com

Ändringar i denna integritetspolicy

Denna integritetspolicy kan komma att ändras då och då. Ändringar i denna integritetspolicy kommer att publiceras på Webbplatsen och vi rekommenderar att du granskar denna integritetspolicy då och då för att säkerställa att du känner till alla eventuella ändringar.

Gäller från

Denna integritetspolicy trädde i kraft den 3 januari 2010 och uppdaterades senast den 2021/04/07.