Privacy Policy

Prywatność danych w Greenphire Inc.

W Greenphire Inc. („Greenphire”) jesteśmy mocno zaangażowani w ochronę prywatności użytkownika.  Niniejsza Polityka prywatności powstała, aby udzielić Ci odpowiedzi na istotne pytania dotyczące prywatności, np. jakie dane na Twój temat gromadzimy, jak zamierzamy je wykorzystywać, jakie masz możliwości wyboru w sprawie sposoby wykorzystywania danych dotyczących Ciebie, jak je chronimy, jak możesz uzyskać do nich dostęp i je poprawiać oraz jak skontaktować się z nami w sprawie dotyczących Ciebie informacji.

Niniejsza Polityka prywatności obejmuje: (i) wszystkich odwiedzających jedną z witryn internetowych Greenphire (https://greenphire.com, https://clincard.com, https://myclincard.com, https://eclinicalgps.com bądź dowolna przyszła wersja witryny lub witryna powiązana), (łącznie „Witryna internetowa” lub „Witryna”); (ii) wszystkich użytkowników, którzy rejestrują się bądź są zarejestrowani na Witrynie internetowej; oraz (iii) wszystkie informacje powierzone nam przez naszych klientów i partnerów biznesowych w trakcie świadczenia naszych kluczowych usług biznesowych. Niniejsza Polityka prywatności zawiera także Politykę plików cookie Greenphire oraz Oświadczenie.

Gromadzone dane

Dane osobowe na Twój temat, które gromadzimy (tj. informacje, które Cię identyfikują lub które mogą zostać wykorzystane do zidentyfikowania Ciebie) mogą zostać podane przez użytkownika z kilku opisanych niżej powodów:

1. Rejestrując się, wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji. Rodzaje informacji, które możesz otrzymywać obejmują:

 • materiały merytoryczne (artykuły, białe księgi, blogi), wiadomości (komunikaty prasowe i artykuły branżowe), oraz informacje dotyczące wydarzeń takich jak targi handlowe;
 • informacje związane z rejestracją użytkownika lub użytkowaniem Witryny lub naszych produktów lub usług;
 • odpowiedzi na Twoje zapytania, komentarze lub sugestie;
 • zaproszenia do wzięcia udziału w krótkich ankietach;
 • informacje związane z zakończeniem jakiejkolwiek innej transakcji, którą wykonujesz.

Za każdym razem, gdy użytkownik otrzyma zautomatyzowany alert e-mail, ma on możliwość anulować swoją rejestrację i usunąć swój adres e-mail z naszej bazy danych przez kliknięcie linku „wypisz się” na dole każdego alertu e-mail.

Dane osobowe gromadzone od użytkownika w momencie rejestracji w celu otrzymywania informacji w trybie automatycznych „powiadomień” mogą obejmować jego imię i nazwisko, zwrot grzecznościowy, nazwę firmy, adres, telefony kontaktowe i adresy e-mail.

2. Może on zdecydować się na podanie nam informacji na swój temat, jeśli jest zainteresowany możliwością pracy w Greenphire. Informacje, o które poprosimy, zależeć będą od obszaru zainteresowań użytkownika.

3. Użytkownik może zarejestrować się, aby poprosić o spersonalizowane informacje lub wparcie. Dane te są z reguły gromadzone w formularzach „Skontaktuj się z nami”, gdzie można zadać pytania lub poprosić o informacje. Dane osobowe, które podaje się w tych formularzach, mogą obejmować imię i nazwisko, zwrot grzecznościowy, nazwę firmy, adres, telefony kontaktowe i adresy e-mail. Celem przetwarzania jest umożliwienie nam odpowiedzi na Twoje zapytania.

4. Greenphire może także gromadzić informacje jako podmiot przetwarzający dane od lub w imieniu naszych klientów lub partnerów biznesowych w ramach świadczenia naszych podstawowych usług biznesowych. Gromadzone dane osobowe mogą obejmować numer identyfikacyjny uczestnika lub imię i nazwisko, datę urodzenia i adres. Na potrzeby badania lub procedury wyboru pacjentów mogą zostać zebrane dodatkowe dane, na przykład: numer ubezpieczenia społecznego, adres e-mail, numer telefonu, dane konta bankowego. Zbieramy te dane celem świadczenia usług, które zakontraktowałeś. Jeśli jesteś klientem lub partnerem biznesowym, Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że wszystkie dane osobowe dostarczane Greenphire przez Ciebie bądź w Twoim imieniu są zebrane w zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa (włącznie między innymi z przepisami dotyczącymi ochrony danych i prywatności), włącznie, w zależności od przypadku, z dostarczaniem osobom, których dane dotyczą powiadomień i uzyskiwanie od nich ważnej zgody, pozwolenia i/lub autoryzacji.

5. Greenphire automatycznie gromadzi informacje o korzystaniu z Witryny za pośrednictwem narzędzi do gromadzenia danych, takich jak pliki cookie (więcej informacji w części o plikach Cookies poniżej). Prosimy zauważyć, że nasza witryna internetowa nie odpowiada na sygnały „nie śledź” wysyłane przez Twoją przeglądarkę.

Sposoby wykorzystania danych

Jeśli Twoje dane osobowe zostały nam podane przez Ciebie lub w Twoim imieniu przez jednego z naszych klientów, wykorzystamy je wyłącznie w celu świadczenia usług, do których nasz klient nas zakontraktował.

W przypadkach gdzie Twoje dane osobowe zostały podane Greenphire w inny sposób, wykorzystamy je wyłącznie w zakresie koniecznym dla naszych uzasadnionych interesów:

 • do kształtowania i utrzymywania relacji z Tobą oraz w celu dostarczania nieustannej obsługi klienta;
 • do zapewniania wsparcia i odpowiadania na Twoje wnioski i zapytania;
 • do personalizowania Twojej wizyty na Witrynie internetowej oraz udzielania Ci wsparcia podczas korzystania z Witryny;
 • do polepszania Witryny poprzez umożliwienie nam zrozumienia, kto odwiedza naszą Witrynę;
 • do ochrony bezpieczeństwa i integralności naszej Witryny internetowej i naprawy problemów i awarii technicznych;
 • do monitorowania, podtrzymywania i ulepszania procesów, informacji i danych, technologii i rozwiązań komunikacyjnych oraz usług, z których korzystamy;
 • do ochrony naszych praw i majątku oraz praw i majątku innych lub aby zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością;
 • do wykrywania i do zapobiegania oszustwom oraz w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami i kodeksami postępowania;
 • w zakresie wymaganym lub dozwolonym przez prawo, w tym w odpowiedzi na nakaz sądowy, wezwanie sądowe, nakaz przeszukania, przepis lub regulację, stosownie do przypadku;
 • do dzielenia się takimi danymi osobowymi ze osobami trzecimi, które nabywają lub są zainteresowane nabyciem części lub całości naszych aktywów bądź akcji lub które działają jako nasi następcy w prowadzeniu naszej działalności.

Greenphire również wykorzysta Twoje dane osobowe do kontaktu z Tobą, aby powiadomić Cię o nowym produkcie i/lub oferowanych przez nas usługach i innych promocjach i ankietach, które naszym zdaniem mogą Cię interesować, chyba, że poinformujesz nas, że nie życzysz sobie otrzymywać od nas wiadomości marketingowych i dotyczących badań rynkowych. Jeżeli obowiązujące prawo wymaga, abyśmy uzyskali Twoją zgodę przed wysłaniem Ci poszczególnych rodzajów wiadomości marketingowych, wyślemy Ci takie wiadomości wyłącznie po uzyskaniu Twojej zgody.

Greenphire może wykorzystać dane niepozwalające na identyfikację i zbiorcze o korzystaniu z naszej Witryny internetowej do usprawnienia nawigacji, treści i konstrukcji naszej witryny. Dane zbiorcze to informacje, które gromadzimy o grupie lub kategorii usług lub użytkowników, gdzie tożsamości poszczególnych użytkowników są zanonimizowane i przetwarzane w sposób, który nie pozwala na identyfikację kogokolwiek. Innymi słowy dane zbiorcze nie zawierają żadnych danych osobowych. Niniejsza Polityka prywatności w żaden sposób nie ogranicza wykorzystania przez nas danych zbiorczych, możemy też udostępniać dane zbiorcze odnośnie do naszych użytkowników osobom trzecim, aby pomóc nam lepiej zrozumieć potrzeby naszych klientów i udoskonalać nasze usługi oraz do celów reklamowych i marketingowych. Dane te mogą obejmować np. najczęściej i najrzadziej wywoływane strony oraz liczbę użytkowników z USA i innych krajów.

Dzielenie się Twoimi danymi

Greenphire dostarcza Twoje dane osobowe osobom trzecim, takim jak:

 • klienci, dla których pracujemy;
 • powiązane banki w celu przeprowadzenia analizy due dilligence;
 • sprzedawcom, w celu umożliwienia im świadczenia nam usług (takich jak obsługa kart płatniczych, zwroty lub płatności, wpłaty bezpośrednie, podróże, usługi podatkowe 1099);
 • uprawnionym organom, sądom i instytucjom w odpowiedzi na nakazy sądowe, wezwania, wnioski ze strony organów regulacyjnych lub w przypadku ujawnień, które są zgodne z lub wymagane przez prawo, a według nas, konieczne lub odpowiednie celem przeprowadzenia dochodzenia, zapobieżenia lub podjęcia kroków wymierzonym przeciwko nielegalnej działalności, podejrzewanym oszustwom lub sytuacjom, które potencjalnie zagrażają bezpieczeństwu dowolnej osoby; lub
 • osobom trzecim, które nabywają lub są zainteresowane nabyciem części lub całości naszych aktywów bądź akcji lub które działają jako nasi następcy w prowadzeniu części lub całości naszej działalności.

Nasze zaangażowanie w bezpieczeństwo danych

Podawane przez użytkownika dane osobowe są przechowywane w bezpiecznej elektronicznej bazie danych, do której dostęp jest ograniczony wyłącznie do osób, które potrzebują poznać dane użytkownika. Greenphire stosuje odpowiednie środki ostrożności, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu, nieupoważnionemu dostępowi, ujawnieniu, zmianie lub zniszczeniu danych osobowych użytkownika. Podejmujemy także wszystkie konieczne kroki, by zapewnić, że dane o użytkowniku są rzetelne dla zamierzonych celów, dokładne, kompletne i aktualne. Osiągamy to poprzez przechowywanie informacji o użytkowniku w bezpiecznej elektronicznej bazie danych, która ma procedury fizyczne, elektroniczne i nadzorcze w celu ochrony danych użytkownika. Greenphire posiada także politykę korporacyjną, która wymaga od wszystkich pracowników nieujawniania danych osobowych osobie trzeciej, która nie jest uprawniona do posiadania tych danych.

Przechowywanie danych

Przechowujemy podane przez użytkownika dane na jego temat w bezpiecznej bazie danych w celu dostarczenia mu informacji, produktów lub usług, których sobie zażyczy lub na których dostarczanie Greenphire została zakontraktowana. Kryteria wykorzystywane do określenia okresów przechowywania danych obejmują: (i) jak długo dane osobowe będą potrzebne celem świadczenia usług i prowadzenia działalności; (ii) rodzaj zebranych danych osobowych; oraz (iii) to, czy podlegamy prawnemu, umownemu lub podobnemu zobowiązaniu przechowywania danych (np. umowa z klientem – tam, gdzie występujemy jako podmiot przetwarzający dane, przepisy przewidujące minimalny okres przechowywania danych, rozporządzenia władz związane z zachowaniem danych istotnych dla dochodzenia lub dane potrzebne na cele postępowania prawnego lub rozwiązywania sporów).

Okresy przechowywania danych dla usług ClinCard/eClinicalGPS/Travel:

Greenphire będzie przechowywać: (a) dane dotyczące transakcji Clin Card przez minimalny okres 7 lat od zakończenia badania pod warunkiem, że na karcie nie ma funduszy, a osoba, której dane dotyczą nie jest powiązana z jakąkolwiek aktywną kartą; oraz (b) dane dotyczące transakcji eClinicalGPS na okres 2 lat od zakończenia badania. Profile podróży są usuwane sześć miesięcy po zakończeniu współpracy dotyczącej podróży z naszymi partnerami biznesowymi.

Pliki cookie

Plik cookie to mały plik tekstowy, który witryna internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika odwiedzającego witrynę. Greenphire i nasi partnerzy marketingowi, jednostki powiązane i analitycy lub dostawcy usług korzystają z plików cookie i innych technologii do zapewnienia każdemu użytkownikowi naszej Witryny możliwie najlepszych wrażeń. Gdy użytkownik odwiedza Witrynę, Greenphire lub strona trzecia może umieścić pewną liczbę plików cookie w przeglądarce użytkownika. Klikając przycisk, wyrażasz zgodę na politykę dot. plików cookie.

Greenphire może używać plików cookie w Witrynie w celu (a) umożliwienia odwiedzającym stronę personalizacji wrażeń, (b) śledzenia sesji użytkownika w subskrybowanym produkcie, (c) śledzenia i raportowania ruchu w witrynie i (d) wspierania naszych działań promocyjnych i rozwoju witryny. Dodatkowo nasza Witryna może zawierać funkcje mediów społecznościowych, które są stronami trzecimi, takie jak przycisk „Lubię to” Facebooka lub widżety stron trzecich, takie jak przycisk „Udostępnij to” lub interaktywne miniprogramy, które działają w naszej Witrynie. Funkcje te mogą gromadzić adres IP użytkownika (niepowtarzalny identyfikator przypisany do Twojego komputera przez dostawcę Internetu), rozpoznawać odwiedzaną stronę naszej Witryny oraz zapisywać plik cookie, aby umożliwić funkcji poprawne działanie. Interakcje użytkownika z tymi funkcjami podlegają polityce prywatności strony trzeciej, która je zapewnia.

Przykładowo Witryna korzysta z Google Analytics — sieciowej usługi analitycznej dostarczanej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics korzysta z plików cookie, aby pomóc analizować to, jak użytkownicy korzystają z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania przez użytkownika z Witryny (w tym adres IP użytkownika) będą przesłane do Google i przechowywane tam na mocy polityk prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Użytkownik może kontrolować i/lub kasować pliki cookie wedle uznania. Użytkownik może mieć możliwość modyfikacji ustawień przeglądarki, tak aby akceptowała ona wszystkie pliki cookie, powiadamiała o zapisywaniu pliku cookie lub odrzucała wszystkie pliki cookie. Jeśli użytkownik zdecyduje się nie zezwalać na niektóre lub wszystkie pliki cookie, określone funkcje Witryny internetowej mogą nie działać poprawnie. Przykładowo użytkownik może nie być w stanie korzystać z tych funkcji Witryny, które wymagają rejestracji. Aby dowiedzieć się więcej, należy odwiedzić stronę https://aboutcookies.org/ lub skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej w „Jak skontaktować się z Greenphire”.

Poniżej znajdują się szczegóły technologii śledzenia wykorzystywanych przez nasze pliki śledzące/pliki cookies na naszej stronie marketingowej (greenphire.com) lub wewnątrz naszych aplikacji i szczegóły ich zastosowania.

Hubspot: Automatyzacja działań marketingowych
Google Analytics: Analiza witryny internetowej
DoubleClick Analytics (teraz część Google): Analiza witryny internetowej
LinkedIn Analytics: Analiza witryny internerowej LinkedIn
Facebook Connect: Analiza witryny internetowej Facebook
Typekit by Adobe: Czcionki wykorzystywane na witrynie internetowej
ShareThis: Udostępnianie widżetów
NewRelic: Monitorowanie aplikacji i aktywności w sesji

Wybory użytkownika dotyczące prywatności

Dostęp lub korekta danych użytkownika Możesz skorzystać ze swojego prawa do uzyskania dostępu do swoich danych w dowolnym momencie, kontaktując się z (i) personelem medycznym biorącym udział w badaniu lub (ii) Greenphire pod adresem notices@greenphire.com. Aby chronić prywatność i bezpieczeństwo użytkownika, będziemy także podejmować stosowne kroki w celu weryfikacji jego tożsamości przed uaktualnieniem lub usunięciem jego danych. Należy mieć świadomość, że Greenphire może nie być w stanie spełnić żądania zmiany lub usunięcia danych, które zostały podane przez lub w imieniu klienta jako część naszej podstawowej działalności, niemniej Greenphire będzie robić wszystko co możliwe, by wywiązywać się ze swojego zobowiązania odpowiadania na wnioski.

Nasze zaangażowanie w prywatność dzieci

Ochrona prywatności bardzo młodych osób jest szczególnie ważna. Z tego powodu jeśli użytkownik nie jest pełnoletni zgodnie z prawem swojego miejsca zamieszkania, może korzystać z Usług jedynie za zgodą lub pod nadzorem rodzica lub opiekuna prawnego. Zgodnie z wymogami amerykańskiej Ustawy o ochronie prywatności dzieci w sieci (Children’s Online Privacy Protection Act, COPPA), nie zbieramy danych od dzieci poniżej 13 roku życia bez zgody rodzica/opiekuna prawnego. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy takie dane osobowe na rzecz usług lub za ich pośrednictwem bez wcześniejszego uzyskania zgody rodzica, usuniemy je zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Odnośniki do innych witryn

Witryna internetowa może zawierać odnośniki do innych witryn. Należy dokładnie zapoznać się z politykami prywatności i praktykami innych witryn internetowych, ponieważ nie możemy kontrolować ich praktyk związanych z prywatnością ani być za nie odpowiedzialni.

Przepisy ochrony danych stanu Kalifornia

Na mocy ustępu 1798.83 kalifornijskiego kodeksu cywilnego mieszkańcy Kalifornii mogą zażądać pewnych informacji o ujawnianiu przez nas ich danych osobowych stronom trzecim dla celów marketingu bezpośredniego w poprzednim roku kalendarzowym. Nie ujawniamy Twoich danych osobowych stronom trzecim lub partnerom biznesowym dla celów związanych z bezpośrednim marketingiem.

Europejskie przepisy ochrony danych

Dla celów europejskich przepisów ochrony danych, Greenphire jest administratorem Twoich danych osobowych w przypadku, gdzie znajdujesz się w Europejskim Obszarze Gospodarczym, („EOG”) lub Wielkiej Brytanii i jesteś odwiedzającym i/lub użytkownikiem naszej Witryny internetowej lub wysyłamy Ci bezpośrednie wiadomości marketingowe. Jeśli Twoje dane osobowe zostały nam powierzone przez naszych klientów lub partnerów biznesowych w toku świadczenia naszych kluczowych usług biznesowych, wówczas to Greenphire obsługuje Twoje dane osobowe jako podmiot przetwarzający dane, a informacje zawarte w niniejszej Polityce prywatności mają wyłącznie charakter orientacyjny.

Dodatkowe informacje dla użytkowników znajdujących się w Europie

Greenphire razem z niektórymi odbiorcami, z którymi dzielimy się Twoimi danymi osobowymi (zobacz powyżej) znajdują się w krajach spoza EOG i Wielkiej Brytanii, włącznie ze Stanami Zjednoczonymi, które zostały uznane przez Komisję Europejską bądź brytyjski Urząd ds. Informacji za oferujące niewystarczający poziom ochrony danych.

Do uczestników badań klinicznych:
Jeśli jesteś uczestnikiem badań klinicznych, wówczas Greenphire przetwarza Twoje dane osobowe jako podmiot przetwarzający dane, zgodnie z instrukcjami naszego klienta.

Greenphire zobowiązuje się oferować każde możliwe wsparcie swoim klientom w zakresie ich obowiązku odpowiadania na wnioski ze strony osób, których dane dotyczą korzystających z praw przysługujących im na mocy europejskich przepisów ochrony danych. Jednak, ponieważ Greenphire będzie przetwarzać takie dane osobowe w charakterze podmiotu przetwarzającego dane (np. zgodnie z instrukcjami od klienta), w zakresie, w którym poszczególna osoba wystosuje taki wniosek (np. o dostęp do ich danych osobowych), będzie on w pierwszej kolejności kierowany do odpowiedniego klienta, który będzie występował w charakterze administratora tych danych.

Jeśli nie jesteś członkiem badania klinicznego (tj. nie zostaliśmy zakontraktowani do świadczenia usług płatniczych na rzecz Twojego ośrodka badawczego/sponsora badania klinicznego), dla celów europejskich przepisów ochrony danych przetwarzamy Twoje dane osobowe w charakterze administratora danych, a Tobie przysługują następujące prawa jako osobie, której dane dotyczą (mogą podlegać pewnym ograniczeniom):

Prawo dostępu do swoich danych osobowych
Możesz poprosić nas o dostarczenie Ci kopii wszystkich danych osobowych, które na Twój temat posiadamy – razem z powodem, dla którego je posiadamy, komu je ujawniliśmy, jak długo będziemy je przechowywać oraz z informacjami dotyczącymi Twoich praw związanych z naszym wykorzystaniem Twoich danych.


Prawo do wycofania zgody

W przypadkach gdzie polegamy na Twojej zgodzie w celu przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.


Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Gdy polegamy na swoim uzasadnionym interesie w celu przetwarzania Twoich danych osobowych, w niektórych przypadkach masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec naszego przetwarzania. Jeśli celem przetwarzania jest bezpośredni marketing, Twoje prawo wniesienia sprzeciwu jest prawem bezwzględnym.


Prawo do poprawienia swoich danych osobowych

Możesz zakwestionować poprawność swoich danych osobowych i wnieść o ich poprawkę. Dane, które nam podałeś(-aś) możesz zaktualizować w dowolnym momencie kontaktując się z nami bezpośrednio pod adresem notices@greenphire.com. 


Prawo do usunięcia swoich danych

W niektórych przypadkach możesz nas poprosić o usunięcie Twoich danych osobowych.


Prawo do przenoszalności danych

Możesz nas poprosić o przekazanie kopii Twoich danych osobowych Tobie lub osobie trzeciej.

Wszelkie wnioski o przekazanie takich informacji należy kierować na adres kontaktowy podany poniżej. Na Twój wniosek odpowiemy pisemnie, lub jeśli sobie zażyczysz, słownie, tak szybko, jak to możliwe, a w każdym przypadku nie później niż miesiąc po otrzymaniu Twojego wniosku. W nadzwyczajnych okolicznościach możemy przedłużyć ten okres do dwóch miesięcy, a wtedy poinformujemy Cię o powodzie takiego przedłużenia. W celu zweryfikowania Twojego wniosku, możemy Cię prosić o dowód tożsamości. Aby uzyskać więcej informacji, w tym dotyczących tego w jaki sposób możesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami korzystając z danych kontaktowych poniżej.

Masz również prawo do złożenia skargi dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych do organu ochrony danych.

Inne prawa osób, których dane dotyczą

Osoby znajdujące się w Andorze, Argentynie, Australii, Kalifornii, Kanadzie, na Wyspach Owczych, na wyspie Guernsey, w Hong Kongu, Izraelu, na Wyspie Man, w Japonii, na wyspie Jersey, w Meksyku, Nowej Zelandii, Singapurze, Południowej Korei, Szwajcarii, Urugwaju oraz niektórych innych jurysdykcjach również mają określone dane osób, których dane dotyczą. Prawa te mogą się różnić ale mogą obejmować: (i) prawo dostępu do danych i poprawienia lub usunięcia ich danych osobowych; (ii) prawo do ograniczenia przetwarzania lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych; oraz (iii) prawo do przenoszalności danych. Osoby te mogą mieć również prawo do złożenia skargi dotyczącej przetwarzania ich danych osobowych do organu ochrony danych.

Jeśli złożysz wniosek dotyczący informacji o sobie, jest możliwe, że ze względów bezpieczeństwa zostaniesz poproszony o przedstawienie odpowiedniego dowodu tożsamości. Na Twój wniosek odpowiemy w terminie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa.

Jak skontaktować się z Greenphire w sprawach związanych z prywatnością

Greenphire zobowiązuje się rozwiązać skargi dotyczące naszego zbierania lub przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz się z nami skontaktować aby zgłosić zastrzeżenia wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w dowolnym momencie. Pytania, obawy lub skargi dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub zarządzania danymi osobowymi użytkownika należy kierować na poniższy adres:

Greenphire, Inc.
1018 W. 9th Avenue, Suite 200
King of Prussia, PA 19406
Kopia do: notices@greenphire.com bądź przedstawiciel Greenphire w Europie: eurepresentative@greenphire.com

Zmiany niniejszej Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności może zostać zmieniona w dowolnym czasie. Zmiany niniejszej Polityki prywatności zostaną ogłoszone w Witrynie. Zalecamy okresowy przegląd niniejszej Polityki prywatności w celu upewnienia się, że jest się świadomym wszystkich zmian w niej dokonywanych.

Termin wejścia w życie

Niniejsza Polityka prywatności weszła w życie z dniem: 3 stycznia 2010 r. i została ostatni raz uaktualniona 2021/04/07.