Privacy Policy

Datasikkerhet hos Greenphire Inc.

Hos Greenphire Inc. («Greenphire») er vi sterkt forpliktet til å beskytte ditt personvern.  Denne personvernpolicyen er utformet for å svare på dine viktige spørsmål om personvern, inkludert hvilke opplysninger vi samler inn om deg, hvordan vi har tenkt å bruke informasjonen, hvilke valg du har om hvordan opplysningene blir brukt, hvordan vi beskytter dem, hvordan du kan få tilgang til informasjon, og hvordan du kontakter oss angående dine opplysninger.

Personvernpolicyen gjelder for: (i) alle besøkende til et av Greenphires nettsteder (https://greenphire.com, https://clincard.com, https://myclincard.com, https://eclinicalgps.com, eller enhver etterfølger eller allierte nettsteder), (samlet kalt «nettsted»); (ii) alle brukere som registrerer seg eller er registrert på nettstedet; og (iii) alle opplysninger som overlates til oss av våre klienter og forretningspartnere ved levering av våre kjernetjenester. Denne personvernpolicyen inkluderer også Greenphires retningslinjer for informasjonskapsler.

Opplysningene vi innhenter

De personopplysningene vi samler inn om deg (dvs. informasjon som identifiserer deg er gjør deg identifiserbar) kan gjøres tilgjengelig av deg av forskjellige årsaker som er beskrevet under:

1. Du har registrert deg for å motta opplysninger. De typer opplysninger du kan registrere deg for å motta inkluderer for eksempel:

 • Tankelederskap (artikler, utredninger, blogger), nyheter (pressemeldinger og bransjeartikler) og hendelsesinformasjon inkludert presentasjoner til bransjeutstillinger.
 • Informasjon i forbindelse med registreringen eller bruken av nettsiden eller våre produkter eller tjenester
 • Svar på dine spørsmål, kommentarer og forslag
 • Inviterer til å delta i korte rundspørringer
 • Informasjon i forbindelse med fullføring av enhver annen transaksjon du måtte utføre

Hver gang du mottar et automatisk e-postvarsel, har du muligheten til å kansellere registreringen og fjerne e-postadressen din fra databasen ved å klikke på avslutt abonnement-lenken nederst i e-postvarselet.

De personopplysningene som innhentes når du registrerer deg for å motta denne informasjonen på automatisert varselbasis, kan omfatte navnet ditt, tittel, selskapsnavn, adresse, kontakttelefon og e-postadresser.

2. Du kan velge å gi oss opplysninger om deg hvis du er interessert i arbeidsmuligheter hos Greenphire. Opplysningene innhentet fra deg vil være basert på dine interesser.

3. Du kan registrere deg for å få tilpasset informasjon eller support. Denne informasjonen innhentes vanligvis på «Kontakt oss»-skjemaer hvor du kan stille spørsmål eller be om informasjon. Personopplysningene du oppgir på disse skjemaene kan inkludere navnet ditt, tittel, selskapsnavn, adresse, kontakttelefon og e-postadresse. Formålet med denne behandlingen er at vi kan svare på dine spørsmål.

4. Greenphire kan også innhente informasjon som behandler fra eller på vegne av våre klienter og bedriftspartnere i forbindelse med leveransen av våre kjernetjenester. Innsamlede personopplysninger vil kunne omfatte person-ID eller navn, fødselsdato og adresse. Ytterligere opplysninger vil kunne samles inn basert på behov for studier eller utvalg av pasienter inkludert for eksempel: personnummer, e-post, telefonnummer, bankkontodetaljer. Vi innhenter disse opplysningene med det formål å gjennomføre de tjenestene vi har avtaleforpliktet oss til. Hvis du er en klient eller forretningspartner, er det ditt ansvar å sørge for at alle de personopplysninger som oppgis til Greenphire av eller på vegne av deg er innhentet i samsvar med alle gjeldende lover (inkludert uten begrensning, databeskyttelses- og personvernlover), inkludert som påkrevd, å gi de registrerte informasjonsmeldinger og innhente deres gyldige samtykke, godkjenning og/eller autorisasjon.

5. Greenphire innhenter informasjon om din bruk av nettstedet automatisk gjennom datainnhentingsverktøy som informasjonskapsler (se avsnitt om informasjonskapsler for mer informasjon). Vennligst merk deg at vårt nettsted ikke svarer på «Ikke spor opp»-signaler fra din nettleser.

Måten vi bruker informasjonen

Hvis dine personopplysninger ble gitt oss av eller på vegne av en av våre klienter, vil vi bare bruke dine personopplysninger for å levere den tjenesten som vår klient har engasjert oss for.

Når Greenphire eller har fått dine personopplysninger vil vi bruke dine personopplysninger i den utstrekning det er nødvendig når det er i vår legitime interesse:

 • for å styre og opprettholde vårt forhold til deg og for kontinuerlig kundeservice;
 • for å gi støtte og svare på dine forespørsler og spørsmål;
 • for å skreddersy dine besøk til nettstedet og bistå deg mens du benytter nettstedet;
 • for å forbedre nettstedet ved å hjelpe oss forstå hvem som bruker nettstedet;
 • for å beskytte sikkerheten og integriteten til nettstedet vårt og korrigere tekniske problemer og feil;
 • for å overvåke, vedlikeholde og forbedre prosesser, opplysninger og data, teknologi og kommunikasjonsløsninger og tjenester vi bruker;
 • for å beskytte våre rettigheter og eiendom, og andres rettigheter og eiendom, eller å ta forholdsregler mot ansvar;
 • for bedrageriforebygging og oppsporing og for å etterleve gjeldende lover, forskrifter eller retningslinjer for praksis;
 • i den grad det er påkrevd eller tillatt ved lov, inkludert svar på en rettskjennelse, stevning, ransakingsordre, lov eller forskrift, hvis aktuelt;
 • for å dele slike personopplysninger med tredjeparter som erverver eller er interessert i å erverve alle eller deler av våre aktiva eller aksjer, eller som etterfølger oss i utøvelse av vår virksomhet.

Greenphire vil også bruke dine personopplysninger til å kontakte deg for å fortelle deg om produkter og/eller tjenester som tilbys av oss samt andre kampanjer og rundspørringer, som vi tror kan interessere deg, med mindre du gir oss beskjed om at du ikke ønsker å motta meldinger knyttet til markedsføring eller markedsundersøkelser fra oss. Hvis gjeldende lov krever at vi mottar ditt samtykke før vi sender deg visse typer markedsføringsmeldinger, vil vi bare sende deg disse typer meldinger etter å ha mottatt ditt samtykke.

Greenphire kan bruke ikke-identifiserende og samlede opplysningen om bruken av vårt nettsted for å forbedre navigasjonen, innholdet, og utformingen av nettstedet vårt. Samlede opplysninger er informasjon vi innhenter om en gruppe eller kategori av tjenester eller brukere hvor den individuelle brukerens identitet er anonym og behandles på en måte som ikke ikke identifiserer noen. Med andre ord, ingen personopplysninger inkluderes i samlede data. Denne personvernpolicyen hverken hindrer eller begrenser vår innhenting og bruk av samlede data, og vi kan dele samlede data om våre brukere med tredjeparter for å hjelpe oss å bedre forstå våre kundebehov og forbedre våre tjenester, samt for annonsering- og markedsføringsformål. Denne informasjon kan for eksempel inkludere de mest og minst forespurte nettsidene og antall brukere fra USA og andre land, m.m.

Deling av dine opplysninger

Greenphire gir dine personopplysninger til tredjeparter så som:

 • klienter vi arbeider for,
 • bankfilialer som utfører aktsomhetsvurderinger,
 • leverandører for at de skal levere oss tjenester (dvs. betalingskortbehandling, refusjon eller betaling, direkte innskudd, reise, 1099-tjenester),
 • kompetente myndigheter, domstoler og organer som svar på en rettskjennelse, stevning, reguleringsanmodning, eller som tillatt eller påkrevd av loven når vi med rimelighet mener det er nødvendig eller formålstjenlig å undersøke, forhindre eller iverksette tiltak mot ulovlige aktiviteter, mistenkt bedrageri eller situasjoner som involverer potensielle trusler mot den fysiske sikkerheten til noen person, eller
 • noen tredjepart som erverver eller er interessert i å erverve alle eller deler av våre aktiva eller aksjer, eller som etterfølger oss i utøvelse av hele eller deler av vår virksomhet.

Vår forpliktelse til datasikkerhet

De personopplysningene du oppgir lagres i en sikker elektronisk database som har begrenset tilgang til de personer som trenger tilgang til dine opplysninger. Greenphire tar rimelige forholdsregler for å beskytte dine personopplysninger fra tap, misbruk, uautorisert tilgang, offentliggjøring, tukling eller destruering. Vi tar også alle nødvendige skritt for å sikre at informasjonen din er trygg for tiltenkt bruk, nøyaktig, fullstendig og oppdatert. Dette oppnås ved å lagre informasjonen din i en sikker elektronisk database som har fysiske, elektroniske, og overvåkende prosedyrer på plass for å beskytte informasjonen din. Greenphire har også en selskapspolicy som krever at alle ansatte sikrer at personopplysninger ikke deles med tredjeparter som ikke skal ha tilgang til denne informasjonen.

Oppbevaring av opplysninger

Vi oppbevarer opplysningene du gir oss om deg i en sikker database for å kunne gi deg relevant informasjon, produkter, og/eller tjenester du trenger eller som Greenphire har kontraktsforpliktet seg til å yte. De kriterier som anvendes for å bestemme oppbevaringsperiodene inkluderer: (i) hvor lenge personopplysningene trengs for å levere tjenestene og drive virksomheten; (ii) hvilken type personopplysninger som innhentes; og (iii) om vi er underlagt en rettslig, kontraktsbestemt eller tilsvarende forpliktelse til å beholde opplysningene (f.eks. en klientkontrakt – når vi opptrer som en behandler, obligatoriske dataoppbevaringslover, myndighetspålegg om å bevare data som er relevante for en undersøkelse, eller data som må beholdes med henblikk på rettssak eller tvister).

Oppbevaringsperiode for ClinCard/eClinicalGPS/reisetjenester:

Greenphire vil beholde: (a) transaksjonsrelaterte ClinCard-data i minst 7 år fra studiens avslutning, hvis det ikke er tilgjengelig noen saldo på kortet og den registrerte ikke er forbundet med noen aktive kort; og (b) alle eClinicalGPS-transaksjonsdata i 2 år fra studiens avslutning. Reiseprofiler blir slettet seks måneder etter at Greenphire avslutter reisen med våre reisepartnere.

Informasjonskapsler

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som et nettsted lagrer på datamaskinen eller din mobile enhet når du besøker nettstedet. Greenphire og markedsføringspartnere, partnere, og analyse- eller tjenesteleverandører bruker informasjonskapsler og annen teknologi for å sikre at alle som bruker nettstedet får en best mulig opplevelse. Når du besøker nettstedet, vil Greenphire eller en tredjepart kanskje plassere flere informasjonskapsler i nettleseren din. Ved uttrykkelig å klikke på knappen godtar du vilkårene om retningslinjene for informasjonskapsler.

Greenphire kan bruke informasjonskapsler på nettstedet for å (a) gjøre det mulig for besøkende å få en tilpasset opplevelse, (b) spore brukerøkten for et abonnert produkt, (c) spore og rapportere nettrafikk og (d) støtte våre kampanjeaktiviteter og utvikling av nettstedet. Ytterligere kan nettstedet inkludere tredjeparters sosiale mediefunksjoner, som Facebook Like-knappen, og småprogrammer fra tredjeparter, som ‘Del dette’-knappen, eller interaktive miniprogrammer som kjører på nettstedet. Disse funksjonene kan innhente din IP-adresse (en unik identifikator som tildeles din datamaskin av din internettleverandør), hvilken side du besøker på nettstedet, og sette en informasjonskapsel for å sikre at tilbudet fungerer på riktig måte. Din samhandling med disse funksjoner styres av personvernpolicyen til tredjeparten som leverer dem.

For eksempel, bruker nettstedet Google Analytics, en analysetjeneste som leveres av Google, Inc. («Google»). Google Analytics bruker informasjonskapsler for å analysere hvordan brukere bruker nettstedet. Informasjonen som genereres av informasjonskapslene om bruken av nettstedet (inkludert din IP-adresse) overføres til og lagres av Google i tråd med egne personvernpolicyer: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Du kan kontrollere og/eller slette informasjonskapsler som du ønsker. Du kan endre nettleserpreferansene til å godta alle informasjonskapsler, for å varsles når en informasjonskapsel settes, eller til å avvise alle informasjonskapsler. Hvis du velger å ikke akseptere noen eller alle informasjonskapsler, vil visse funksjoner på nettstedet ikke fungere skikkelig. Du vil for eksempel kanskje ikke kunne bruke funksjonene på nettstedet som krever registrering. For detaljer, se https://aboutcookies.org/ eller kontakt oss ved å bruke kontaktinformasjonen under for «Hvordan kontakte Greenphire».

Det følgende er detaljer om sporingsteknologiene rundt hver av de sporerne/informasjonskapslene som brukes enten på vår markedsføringsnettside (greenphire.com) eller i våre applikasjoner og hva de brukes til.

Hubspot: Markedsføringsautomatisering
Google Analytics: Nettstedsanalyse
DoubleClick Analytics (nå del av Google): Nettstedsanalyse
LinkedIn Analytics: Analyser av LinkedIn-sidene
Facebook Connect: Analyser av Facebook-sidene
Typekit by Adobe: Tegnsett for nettsted
ShareThis: Deling av skjermelementer
NewRelic: Overvåkning av applikasjoner og øktaktivitet

Dine valg rundt personvern

Tilgang til eller korrigering av dine opplysninger. Du kan utøve dine rettigheter til å få innsyn i dine opplysninger når som helst ved å kontakte enten (i) de medisinske medarbeiderne fra studien eller (ii) Greenphire på notices@greenphire.com. For å beskytte ditt personvern og sikkerhet, vil vi også ta rimelige steg for å verifisere identiteten din før vi oppdaterer eller fjerner din informasjon. Merk at Greenphire ikke kan etterkomme en forespørsel om å endre eller fjerne informasjon som ble gjort tilgjengelig av eller på vegne av en kunde som en del av vår kjernevirksomhet, men Greenphire vil så langt som mulig bistå sine klienter i sin forpliktelse til å svare på forespørsler.

Vår forpliktelse overfor barnas personvern

Det å beskytte personvernet til veldig unge barn er spesielt viktig. Av den grunn kan du, hvis du er under myndighetsalder i ditt bostedland, kun bruke tjenestene med samtykke av eller med tilsyn fra foreldre eller verge. I henhold til loven om beskyttelse av barns personvern på internett, innhenter vi ikke opplysninger fra barn under 13 år uten samtykke fra forelderen / den rettslige vergen. Hvis vi får vite at vi har samlet inn noen slike personopplysninger til eller gjennom tjenestene uten først å ha mottatt forelderens verifiserte samtykke, vil vi slette dem i samsvar med denne personvernpolicyen.

Lenker til andre nettsteder

Nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder. Du må lese nøye gjennom personvernpolicyen og -praksis fra andre nettsteder, da vi ikke kan kontrollere eller holdes ansvarlige for deres personvernpraksis.

Californias personvernrettigheter

I henhold til Californias Sivillovbok paragraf 1798.83 kan innbyggere i California be om informasjon om vår offentliggjøring av personopplysninger til tredjeparter for direkte markedsføringsformål i løpet av kalenderåret. Vi deler ikke dine personopplysninger med tredjeparter eller datterselskaper for deres direkte markedsføringsformål.

Europeiske personvernlover

Med henblikk på europeiske personvernlover, er Greenphire den dataansvarlige for dine personopplysninger i den utstrekning du er i det Europeiske økonomiske samarbeidsområdet («EØS») eller Storbritannia og du er en besøkende og/eller bruker av vårt nettsted, eller vi sender deg direkte markedsføring. Når dine personopplysninger er overlatt til oss av våre klienter eller forretningspartner ved levering kjernetjenestene i vår virksomhet, håndterer Greenphire dine personopplysninger som en databehandler og opplysningene i denne personvernpolicyen er kun for informasjonsformål.

Tilleggsopplysninger for brukere i Europa

Greenphire samt noen av mottakerne som vi deler dine personopplysninger med (se ovenfor) befinner seg i land utenfor EØS og Storbritannia, herunder USA, og som av Europakommisjonen eller Storbritannias Information Commissioner’s Office ikke anses å gi et adekvat nivå av personvern.

Deltaker i kliniske forsøk:
Hvis du er deltaker i kliniske forsøk, behandler Greenphire dine personopplysninger som en databehandler på instruks fra vår klient.

Greenphire skal så langt som mulig bistå klientene i deres forpliktelse til å svare på forespørsler fra de registrerte som utøver sine rettigheter etter de europeiske personvernlovene. Men etter som Greenphire vil behandle personopplysningene som en databehandler (dvs. på instruks fra klienten), vil en slik forespørsel, i den utstrekning en person fremmer en slik forespørsel (f.eks. om å få innsyn i sine personopplysninger), i første omgang ledes til den aktuelle klient som er den dataansvarlige for de aktuelle personopplysningene.

Hvis du ikke er en deltaker i kliniske forsøk (dvs. vi er ikke blitt engasjert for å levere betalingstjenester av ditt studienettsted og/eller sponsor for kliniske forsøk), behandler vi dine personopplysninger som en dataansvarlig med henblikk på europeiske personvernlover og du har da følgende rettigheter som den dataregistrerte (som kan være underlagt visse begrensninger):

Rett til å få innsyn i dine personopplysninger
Du kan be oss om kopier av alle de personopplysningene vi har om deg – sammen med grunnen til at vi har opplysningene, hvem vi har avslørt opplysningene til, hvor lenge opplysningene vil bli lagret og informasjon om dine rettigheter angående vår bruk av dine opplysninger


Rett til å trekke tilbake samtykke

Når vi baserer oss på ditt samtykke for å behandle dine personopplysninger, har du rett til å trekke tilbake ditt samtykke når som helst.


Rett til å protestere mot bruk av dine personopplysninger

Når vi baserer oss på våre legitime interesser for å behandle dine personopplysninger, kan du protestere mot vår behandling i visse tilfeller. Hvis formålet med behandlingen er direkte markedsføring, er din rett til innsigelse absolutt.


Rett til å få dine personopplysninger rettet

Du kan bestride nøyaktigheten av dine personopplysninger og få dem rettet. Du kan oppdatere de personopplysningene du oppgir til oss når som helst ved å kontakte oss direkte på notices@greenphire.com. 


Rett til å få dine personopplysninger slettet

Du kan be oss om å slette dine personopplysninger under visse omstendigheter.


Rett til dataportabilitet

Du kan be oss om at en kopi av dine personopplysninger blir levert til deg eller en tredjepart.

Alle slike forespørsler bør fremmes gjennom de kontaktdetaljene som angis nedenfor. Vi vil svare på din forespørsel i skriftlig form, eller muntlig hvis vi blir bedt om det, så snart som praktisk mulig og i alle tilfelle ikke mer enn en måned etter at vi har mottatt din forespørsel. I unntakstilfeller vil vi kunne forlenge denne perioden med to måneder og vi vil fortelle deg grunnen. Vi vil kunne be om bevis på identitet for å verifisere din forespørsel. For flere detaljer i forhold til dine rettigheter, inkludert hvordan du utøver dem, vennligst kontakt oss ved hjelp av kontaktdetaljene nedenfor.

Du har også rett til å innlevere en klage om behandlingen av dine personopplysninger til personvernmyndighetene

Andre rettigheter for dataregistrerte

Enkeltpersoner i Andorra, Argentina, Australia, California, Canada, Farøyene, Guernsey, Hongkong, Israel, Isle of Man, Japan, Jersey, Mexico, New Zealand, Singapore, Sør-Korea, Sveits, Uruguay, og enkelte andre jurisdiksjoner har visse rettigheter for dataregistrerte. Disse rettighetene varierer men de vil kunne omfatte retten til å: (i) be om innsyn i og retting eller sletting av deres personopplysninger; (ii) oppnå begrensninger i behandlingen eller protestere på behandlingen av deres personopplysninger; og (iii)retten til dataportabilitet. Enkeltpersoner har også rett til å innlevere en klage om behandlingen av personopplysningene til personvernmyndighetene.

Hvis du fremmer en forespørsel relatert til opplysninger om deg selv, vil det kunne kreves at du fremlegger et gyldig identifikasjonsmiddel som en sikkerhetsmessig forholdsregel. Vi vil behandle din forespørsel innen den tid som bestemmes av gjeldende lov.

Hvordan kontakte Greenphire angående spørsmål om personvern

Greenphire forplikter seg til å løse klager om vår innsamling eller bruk av dine personopplysninger. Du kan kontakte oss ved når som helst å fremme en bekymring om vår behandling av dine personopplysninger. Enkeltpersoner med spørsmål, bekymringer eller klager på denne personvernpolicyen eller håndteringen av personopplysningene skal sende inn sine forespørsler til:

Greenphire, Inc.
1018 W. 9th Avenue, Suite 200
King of Prussia, PA 19406, USA
Kopi til: notices@greenphire.com eller Greenphires europeiske representant: eurepresentative@greenphire.com

Endringer i denne personvernpolicyen

Denne personvernpolicyen kan endres fra tid til annen. Endringer i denne personvernpolicyen vil publiseres på nettstedet og vi anbefaler at du regelmessig gjennomgår policyen for å sikre at du er har sett på endringer som er foretatt.

Ikrafttredelsesdato

Denne personvernpolicyen trer i kraft: 3. januar 2010, og ble sist oppdatert 2021/04/07.