Privacy Policy

Datu privātums Greenphire Inc.

Greenphire Inc. („Greenphire”) mēs esam cieši apņēmušies aizsargāt Jūsu privātumu.  Šī Privātuma politika ir izstrādāta, lai atbildētu uz Jums svarīgiem jautājumiem par privātumu, tostarp kādu informāciju mēs ievācam par Jums, kā mēs plānojam izmantot Jūsu informāciju, ciktāl Jūs varat izvēlēties, kā Jūsu informācija tiek izmantota, kā mēs to aizsargājam, kā Jūs varat piekļūt savai informācijai, un kā sazināties ar mums saistībā ar savu informāciju.

Šī Privātuma politika attiecas uz: (i) visiem Greenphire tīmekļa vietņu (https://greenphire.com, https://clincard.com, https://myclincard.com, https://eclinicalgps.com, un visu to darbības pārņēmēju vai saistīto vietņu) apmeklētājiem, (kopā sauktas „Tīmekļa vietne” vai „Vietne”); (ii) visām personām, kuras reģistrējas vai ir reģistrējušās Tīmekļa vietnē; un (iii) visu informāciju, kuru klienti un darījumu partneri uztic mums saistībā ar mūsu saimnieciskās pamatdarbības veikšanu. Šī Privātuma politika ietver arī Greenphire Sīkdatņu politiku.

Informāciju, ko mēs vācam

Jūs varat mums iesniegt personas datus, kurus mēs vācam par Jums (t.i., informāciju, kura identificē Jūs vai pēc kuras ir iespējams Jūs identificēt), vairāku atšķirīgu turpmāk izklāstīto apsvērumu dēļ.

1. Jūs esat reģistrējies(-usies) informācijas saņemšanai. Informācijas veidu piemēri, kuru saņemšanai Jūs varat reģistrēties, ir šādi:

 • paraugprakse (raksti, ekspertu ziņojumi, emuāri), jaunumi (paziņojumi presei un nozares raksti), kā arī informācija par pasākumiem, kas ietver nozares izstāžu prezentācijas;
 • informācija par Jūsu reģistrāciju vai mūsu Vietnes, produktu vai pakalpojumu izmantošanu;
 • atbildes uz Jūsu pieprasījumiem, komentāriem un ierosinājumiem;
 • uzaicinājumi piedalīties nelielos apsekojumos;
 • informācija par jebkura cita Jūsu veiktā darījuma izpildi.

Ik reizi saņemot automatizētus paziņojumus pa e-pastu, Jums ir iespēja anulēt savu reģistrāciju un dzēst savu e-pasta adresi no mūsu datubāzes, vienkārši sekojot uz abonēšanas atcelšanas saitei, kas redzama katra e-pastā nosūtītā paziņojuma apakšdaļā.

Personas dati, kas tiek iegūti, Jums reģistrējoties, lai saņemtu šādu informāciju automatizētu paziņojumu veidā var ietvert Jūsu vārdu, uzvārdu, amatu, uzņēmuma nosaukumu, adresi, kontakttālruņu numurus un e-pasta adresi.

2. Jūs varat izvēlēties sniegt mums informāciju par sevi, ja interesējaties par darba iespējām Greenphire. No Jums lūgtā informācija būs saistīta ar Jūsu interešu jomu.

3. Jūs varat reģistrēties, lai pieprasītu pielāgotu informāciju vai palīdzību. Šī informācija parasti tiek iegūta „Contact us” (Sazinieties ar mums) veidlapās, kur Jūs varat uzdot jautājumus vai pieprasīt informāciju. Šajās veidlapās Jūsu norādītie personas dati var ietvert Jūsu vārdu, uzvārdu, amatu, uzņēmuma nosaukumu adresi, kontakttālruņu numurus un e-pasta adresi. Šādas apstrādes mērķis ir sniegt mums iespēju atbildēt uz Jūsu jautājumiem un pieprasījumiem.

4. Savas saimnieciskās pamatdarbības īstenošanas gaitā Greenphire var iegūt informāciju arī no saviem klientiem un darījumu partneriem, pildot to datu pārziņa funkcijas vai rīkojoties to vārdā. Ievāktie personas dati var ietvert pētāmo personu ID numuru, vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu un adresi. Var tikt ievākti papildu dati, pamatojoties uz pētījuma vajadzībām vai pacientu atlasi, tostarp, piemēram, personas kods, e-pasta adrese, tālruņa numurs, bankas norēķinu konta rekvizīti. Mēs ievācam šos datus, lai sniegtu tos pakalpojumus, kuru nodrošināšanai esam piesaistīti uz līguma pamata. Ja Jūs esat klients vai darījumu partneris, Jūsu pienākums ir nodrošināt, ka visi personas dati, kurus Jūs iesniedzat vai Jūsu vārdā tiek iesniegti Greenphire, tiek ievākti saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem (tostarp, bet ne tikai visiem datu aizsardzību un privātumu regulējošajiem tiesību aktiem), tostarp pēc nepieciešamības sniedzot datu subjektiem informatīvus paziņojumus un iegūstot derīgu to piekrišanu, apstiprinājumu un/vai pilnvarojumu.

5. Greenphire automātiski vāc informāciju par to, kā Jūs lietojat Vietni, izmantojot tādus datu vākšanas rīkus kā sīkdatnes (detalizētāka informācija ir izklāstīta sadaļā „Sīkdatnes”). Lūdzam ievērot, ka mūsu Tīmekļa vietne nereaģē uz Jūsu pārlūka sūtītajiem neizsekošanas (Do Not Track) signāliem.

Veids, kā mēs informāciju izmantojam

Ja Jūsu personas datus ir iesniedzis kāds no mūsu klientiem vai cita persona tā vārdā, mēs izmantosim Jūsu personas datus tikai tam, lai nodrošinātu pakalpojumu, kura sniegšanai mūs ir piesaistījis mūsu klients.

Gadījumos, kad Jūsu personas dati ir iesniegti Greenphire citā veidā, mēs izmantosim Jūsu personas datus mūsu leģitīmo interešu īstenošanai nepieciešamajā apmērā:

 • lai pārvaldītu un uzturētu mūsu savstarpējās attiecības ar Jums un nodrošinātu pastāvīgu klientu apkalpošanu;
 • lai nodrošinātu atbalstu un atbildētu uz Jūsu jautājumiem un pieprasījumiem;
 • lai personalizētu Jūsu Tīmekļa vietnes apmeklējumus un sniegtu Jums palīdzību Tīmekļa vietnes izmantošanas laikā;
 • uzlabotu Tīmekļa vietni, palīdzot mums izparast tās lietojumu;
 • lai aizsargātu mūsu Tīmekļa vietnes drošību un integritāti un novērstu tehniskas problēmas un disfunkciju;
 • lai uzraudzītu, uzturētu un uzlabotu mūsu izmantotos procesus, informāciju un datus, tehnoloģiju un saziņas risinājumus un pakalpojumus;
 • lai aizsargātu mūsu tiesības un īpašumu un citu personu tiesības un īpašumu vai lai veiktu piesardzības pasākumus pret atbildību;
 • lai novērstu un atklātu krāpšanu, kā arī nodrošinātu atbilstību piemērojamajiem tiesību aktiem, regulējumam vai prakses kodeksiem;
 • tiesību aktos noteiktajā vai atļautajā apmērā, tostarp atbildot uz tiesas rīkojumu, pavēsti, kratīšanas orderi, tiesību akta vai regulējuma izpildi pēc vajadzības;
 • lai kopīgotu šādus personas datus ar trešajām personām, kuras iegādājas visus mūsu aktīvus vai akcijas vai to daļu vai ir ieinteresētas to iegādē vai kuras pārņem mūsu saimniecisko darbību.

Tāpat Greenphire izmanto Jūsu personas datus, lai sazinātos ar Jums un informētu Jūs par mūsu piedāvātajiem produktiem un/vai pakalpojumiem, kā arī citām akcijām un apsekojumiem, kuri mūsuprāt varētu Jūs interesēt, ja vien Jūs neinformējat mūs par to, ka nevēlaties no mums saņemt mārketinga vai tirgus izpētes ievirzes saziņu. Ja piemērojamajos tiesību aktos mums ir noteikts pienākums saņemt Jūsu piekrišanu pirms noteiktu veidu mārketinga ievirzes saziņas nosūtīšanas Jums, mēs Jums to sūtīsim tikai pēc tam, kad būsim saņēmuši Jūsu piekrišanu.

Greenphire var izmantot neidentificējamu un apkopotu informāciju par mūsu Tīmekļa vietnes lietojumu, lai uzlabotu mūsu vietnes navigāciju, saturu un dizainu. Apkopoti dati ir informācija, kuru mēs vācam par pakalpojumu vai lietotāju grupu vai kategoriju; šajos datos ir anonimizēta individuālo lietotāju identitāte un tie tiek apstrādāti veidā, kas neidentificē nevienu personu. Citiem vārdiem, apkopotajos datos netiek iekļauti nekādi personas dati. Šī Privātuma politika nekādā veidā neierobežo un nesašaurina mūsu darbības apkopoto datu krāšanā un izmantošanā, un mēs varam kopīgot mūsu apkopotos datus par mūsu lietotājiem ar trešajām personām, lai labāk izprastu savu klientu vajadzības un uzlabotu savus pakalpojumus, kā arī reklāmas un mārketinga nolūkos. Šī informācija var ietvert, piemēram, arī visvairāk un vismazāk pieprasītās lapas un lietotāju skaitu no ASV un citām valstīm.

Jūsu informācijas kopīgošana

Greenphire sniedz Jūsu personas datus šādu veidu trešajām personām:

 • klientiem, kuru norīkojumā mēs strādājam;
 • saistītajām bankām, lai veiktu uzticamības pārbaudi;
 • piegādātājiem, kuri sniedz mums pakalpojumus (t.i., maksājumu karšu apstrādes, atmaksas un samaksas, tiešā depozīta, ceļošanas, ienākumu deklarēšanas (saskaņā ar ASV Ieņēmumu dienesta 1099. veidlapu) pakalpojumus);
 • kompetentajām iestādēm, tiesām un aģentūrām, atbildot uz tiesas rīkojumu, pavēsti, reglamentējošu pieprasījumu vai saskaņā ar tiesību aktos prasīto vai atļauto, ja mums ir pamats uzskatīt, ka ir nepieciešams vai lietderīgi izmeklēt, novērst vai īstenot pasākumus attiecībā uz nelikumīgām darbībām, aizdomām par krāpšanu vai situācijām, kas ir saistītas ar kādas personas fiziskās drošības apdraudējumu, vai
 • visām trešajām personām, kuras iegādājas visus mūsu aktīvus vai akcijas vai to daļu vai ir ieinteresētas to iegādē vai kuras pārņem visu mūsu saimniecisko darbību vai tās daļu.

Mūsu apņemšanās nodrošināt datu drošību

Jūsu sniegtie personas dati tiek glabāti drošā elektroniskā datubāzē, kurai var piekļūt tikai tie, kam ir vajadzība uzzināt Jūsu informāciju. Greenphire veic saprātīgus piesardzības pasākumus, lai novērstu Jūsu personas datu nozaudēšanu, ļaunprātīgu izmantošanu, izpaušanu, pārveidošanu, iznīcināšanu vai neatļautu piekļuvi tai. Tāpat mēs veicam arī visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu informācija atbilst iecerētajam lietojumam, ir precīza, pilnīga un aktuāla. Tas tiek sasniegts, glabājot jūsu informāciju drošā elektroniskā datubāzē, kurai tiek veiktas vajadzīgās fiziskas, elektroniskas un uzraudzības procedūras Jūsu informācijas aizsardzībai. Tāpat Greenphire īsteno korporatīvo politiku, kas liedz darbiniekiem izpaust personas datus trešajām personām, kam nav tiesību saņemt šādu informāciju.

Informācijas glabāšana

Mēs glabājam Jūsu sniegto informāciju drošā datubāzē, lai nodrošinātu Jums informāciju, produktus un/vai pakalpojumus, kurus pieprasāt Jūs vai kuru nodrošināšanai Greenphire ir ticis piesaistīts uz līguma pamata. Glabāšanas perioda noteikšanai izmantotie kritēriji ietver šos: (i) cik ilgi ir nepieciešami personas dati, lai sniegtu pakalpojumus un veiktu saimniecisko darbību; (ii) vākto personas datu veids; un (iii) vai mums ir piemērojams juridisks, līgumisks vai tamlīdzīgs pienākums glabāt šādus datus (piemēram, līgums ar klientu, saskaņā ar kuru mēs pildām datu apstrādātāja pienākumus, datu glabāšanas pienākumu nosakoši tiesību akti, valdības rīkojums saglabāt datus saistībā ar izmeklēšanu vai dati, kas ir jāglabā tiesvedības vai strīdu izšķiršanas nolūkā).

Glabāšanas periods ClinCard/eClinicalGPS/ceļošanas pakalpojumiem

Greenphire glabā: (a) datus par visiem ClinCard darījumiem vismaz 7 gadus pēc pētījuma noslēgšanas, ja kartē nav atlikuma un pētāmajai personai nav piesaistīta neviena aktīvā karte, un (b) datus par visiem eClinicalGPS darījumiem 2 gadus pēc pētījuma noslēgšanas. Ceļojumu profili tiek dzēsti sešus mēnešus pēc tam, kad Greenphire slēdz attiecīgo ceļojumu ar saviem ceļojumu partneriem.

Sīkdatnes

Sīkdatne ir neliela teksta datne, ko vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs vietni apmeklējat. Greenphire un mūsu mārketinga partneri, filiāles un analītiķi vai pakalpojumu sniedzēji izmanto sīkdatnes un citas tehnoloģijas, lai nodrošinātu, ka ikviens mūsu Vietnes lietotājs tiek apkalpots vislabākajā veidā. Kad apmeklējat Vietni, Greenphire vai trešā persona var Jūsu pārlūkā iekļaut vairākas sīkdatnes. Noklikšķinot pogu, Jūs īpaši piekrītat sīkdatņu politikai.

Greenphire var Vietnē izmantot sīkdatnes, lai (a) ļautu vietnes apmeklētājiem personalizēt savu pieredzējumu, (b) izsekotu lietotāja sesijai abonētajā produktā, (c) izsekotu un fiksētu vietnes datplūsmu un (d) sekmētu mūsu reklāmas darbība un vietnes attīstību. Turklāt mūsu Vietne var ietvert trešo personu sabiedrisko saziņas līdzekļu informāciju, piemēram, Facebook Like (Patīk) pogu, un tādus trešo personu vadrīkus kā „Share This” (Dalīties ar šo) pogu vai interaktīvas miniprogrammas, kas strādā mūsu Vietnē. Šīs funkcijas var iegūt Jūsu IP adresi (unikālu identifikatoru, kuru Jūsu datoram piešķir Jūsu interneta pakalpojumu sniedzējs), kā arī ziņas par to, kuru lapu Jūs apmeklējat mūsu Vietnē, un ievietot sīkdatni, lai ļautu šai funkcijai atbilstoši darboties. Jūsu darbības ar šīm funkcijām regulē tā trešo personu uzņēmuma privātuma politika, kas šīs funkcijas nodrošina.

Piemēram, Vietne lieto Google Analytics, kas ir Google, Inc, („Google”) nodrošināts analītisks pakalpojums. Google Analytics izmanto sīkdatnes, lai palīdzētu analizēt to, kā lietotāji izmanto šo vietni. Sīkdatņu apkopotā informācija par to, kā Jūs lietojat Tīmekļa vietni (tostarp jūsu IP adresi) tiks nosūtīta uz Google un uzglabāta atbilstoši tās privātuma politikai: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Jūs varat kontrolēt un/vai izdzēst sīkdatnes pēc savas vēlēšanās. Jums var būt arī iespēja mainīt sava pārlūka iestatījumus, ļaujot pieņemt visas sīkdatnes, saņemot paziņojumu par sīkdatnes ievietošanu vai noraidot visas sīkdatnes. Ja Jūs izvēlaties nepieņemt dažas vai nevienu sīkdatni, noteiktas Vietnes funkcijas var darboties nepilnīgi. Piemēram, Jums var nebūt iespējas lietot tās Vietnes funkcijas, kurām nepieciešama reģistrācija. Papildu informācijai aplūkojiet https://aboutcookies.org/ vai sazinieties ar mums, izmantojot sadaļā „Kā sazināties ar Greenphire” norādīto kontaktinformāciju.

Turpmāk ir norādīta detalizēta informācija par katra mūsu mārketinga tīmekļa vietnē (greenphire.com) vai lietotnēs izmantotā Izsekotāja/Sīkdatnes veida izsekošanas tehnoloģijām un to, kam tās tiek izmantotas.

Hubspot: mārketinga automatizācija
Google Analytics: tīmekļa vietņu analīze
DoubleClick Analytics (pašlaik – korporācijas Google sastāvā): tīmekļa vietņu analīze
LinkedIn Analytics: LinkedIn lapu analīze
Facebook Connect: Facebook lapu analīze
Typekit by Adobe: tīmekļa vietņu fonti
ShareThis: logrīku kopīgošana
NewRelic: lietotņu un sesiju aktivitātes pārraudzība

Jūsu privātuma izvēles

Piekļuve informācijai un tās labošana. Jūs jebkurā laikā varat izmantot savas tiesības piekļūt saviem datiem, sazinoties ar (i) pētījuma ārstniecības personālu vai ar (ii) Greenphire pa e-pastu notices@greenphire.com. Lai aizsargātu Jūsu privātumu un drošību, mēs veiksim arī pamatotus pasākumus, lai pirms Jūsu informācijas atjaunināšanas vai dzēšanas pārbaudītu Jūsu identitāti. Lūdzam paturēt prātā, ka Greenphire var nespēt izpildīt pieprasījumu mainīt vai dzēst informāciju, kuru sniedzis klients vai cita persona tā vārdā, mums veicot saimniecisko pamatdarbību. Taču Greenphire pēc iespējas palīdzēs klientiem izpildīt to pienākumu atbildēt uz pieprasījumiem.

Mūsu apņemšanās ievērot bērnu privātumu

Aizsargāt nepilngadīgo privātumu ir īpaši svarīgi. Tādēļ, ja neesat sasniedzis savā mītnes valstī noteikto pilngadības vecumu, Pakalpojumus Jūs varat izmantot tikai ar sava vecāka vai tiesiskā aizbildņa piekrišanu vai tā uzraudzībā. Saskaņā ar Bērnu tiešsaistes privātuma aizsardzības likumu (Children’s Online Privacy Protection Act, COPPA) mēs nevācam datus no bērniem, kuri nav sasnieguši 13 gadu vecumu, bez attiecīgā vecāka/juridiskā aizbildņa piekrišanas. Ja mēs uzzināsim, ka esam ievākuši šādus personas datus, sniedzot pakalpojumus vai ar to starpniecību, iepriekš nesaņemot nepilngadīgās personas vecāka apliecinātu piekrišanu, mēs tos dzēsīsim saskaņā ar šo konfidencialitātes politiku.

Saites uz citām vietnēm

Vietnē var būt saites uz citām vietnēm. Jums rūpīgi jāizlasa citu vietņu privātuma politika un prakse, jo mēs nevaram kontrolēt un uzņemties atbildību par to privātuma praksi.

Kalifornijā spēkā esošās privātuma tiesības

Atbilstoši Kalifornijas Civillikuma 1798.83. pantam Kalifornijas iedzīvotāji var pieprasīt noteiktu informāciju par to, kā mēs iepriekšējā kalendārā gada laikā esam izpauduši personas datus trešajām personām tiešā mārketinga nolūkos. Mēs nekopīgojam Jūsu personas datus ar trešajām personām un saistītajiem uzņēmumiem tiešā mārketinga nolūkos.

Eiropas datu aizsardzības tiesību akti

Eiropas datu aizsardzības tiesību aktu izpratnē Greenphire ir Jūsu personas datu pārzinis, ciktāl Jūs atrodaties Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) vai Apvienotajā Karalistē un esat mūsu Tīmekļa vietnes apmeklētājs(-a) un/vai lietotājs(-a) vai ciktāl mēs Jums sūtām tiešā mārketinga materiālus. Gadījumos, kad mūsu klienti vai darījumu partneri uztic mums Jūsu personas datus, mums veicot savu saimniecisko pamatdarbību, Greenphire pilda Jūsu personas datu apstrādātāja funkcijas, un šajā Privātuma politikā iekļautā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem.

Papildu informācija lietotājiem Eiropā

Greenphire un daži saņēmēji, ar kuriem mēs kopīgojam Jūsu personas datus (skat. iepriekš) atrodas ārpus EEZ un Apvienotās Karalistes esošās valstīs, tostarp ASV, un kuras Eiropas Komisija vai Apvienotās Karalistes Informācijas komisāra birojs neuzskata par pietiekamu datu aizsardzības līmeni nodrošinošām valstīm.

Klīniskās izpētes dalībnieki
Ja Jūs esat klīniskās izpētes dalībnieks, Greenphire apstrādā Jūsu Personas datus, pildot mūsu klienta sniegtos datu apstrādes norādījumus.

Greenphire pēc iespējas atbalsta savus klientus, tiem pildot savu pienākumu atbildēt uz pieprasījumiem, kurus iesniedz datu subjekti, izmantojot Eiropas datu aizsardzības tiesību aktos tiem noteiktās tiesības. Taču tā kā Greenphire apstrādā šādus personas datus, pildot datu apstrādātāja funkcijas (t.i., saskaņā ar klienta norādījumiem), personas iesniegta pieprasījuma gadījumā (piemēram, lai piekļūtu saviem personas datiem) šādi pieprasījumi tiek vispirms novirzīti attiecīgajam klientam, kurš pilda attiecīgo personas datu pārziņa funkcijas.

Ja Jūs neesat klīniskās izpētes dalībnieks (t.i., Jūsu pētījuma centrs un/vai klīniskās izpētes sponsors nav nolīdzis mūs maksājumu pakalpojumu nodrošināšanai), Eiropas datu aizsardzības tiesību aktu izpratnē mēs Jūsu Personas datu apstrādē pildām datu pārziņa funkcijas, un Jums ir turpmāk norādītās datu subjekta tiesības (kurām var tikt piemēroti noteikti ierobežojumi).

Tiesības piekļūt saviem personas datiem
Jūs varat pieprasīt mums izsniegt Jums visu mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu kopijas, kam pievienots pamatojums tam, kādēļ mums ir Jūsu dati, kam mēs esam tos izpauduši, cik ilgi Jūsu dati tiks uzglabāti, kā arī informācija par Jūsu tiesībām attiecībā uz savu datu izmantošanu.


Tiesības atsaukt piekrišanu

Gadījumos, kad mēs paļaujamies uz Jūsu piekrišanu apstrādāt Jūsu personas datus, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu.


Tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi

Gadījumos, kad mēs paļaujamies uz savām leģitīmajām interesēm attiecībā uz Jūsu datu apstrādi, Jūs noteiktos gadījumos varat apstrīdēt šādas apstrādes veikšanu. Ja apstrādes nolūks ir tiešais mārketings, Jūsu tiesības iebilst ir absolūtas.


Tiesības uz savu personas datu labošanu

Jūs varat apstrīdēt savu personas datu precīzumu un pieprasīt to labošanu. Jūs jebkurā laikā varat aktualizēt sevis sniegtos personas datus, sazinoties ar mums tiešā veidā pa e-pastu: notices@greenphire.com. 


Tiesības uz savu personas datu dzēšanu

Noteiktos apstākļos Jūs varat pieprasīt mums dzēst Jūsu personas datus.


Tiesības uz datu pārnešanu

Jūs varat mums pieprasīt izsniegt Jūsu personas datus jums vai trešajai personai.

Visi šāda veida pieprasījumi ir jāveic, izmantojot turpmāk norādīto kontaktinformāciju. Mēs atbildēsim uz Jūsu pieprasījumu rakstveidā, vai pēc pieprasījuma – mutiski, cik ātri vien iespējams, ikvienā gadījumā ne ilgāk kā viena mēneša laikā pēc attiecīgā pieprasījuma saņemšanas. Izņēmuma gadījumos mēs varam pagarināt šo periodu par diviem mēnešiem, sniedzot Jums attiecīgu pamatojumu. Mēs varam pieprasīt Jums apliecināt savu identitāti Jūsu pieprasījuma pārbaudes nolūkā. Plašāka informācija par Jūsu tiesībām un to, kā tās izmantot, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot turpmāk norādīto kontaktinformāciju.

Tāpat Jums ir tiesības iesniegt sūdzību attiecīgajā datu aizsardzības iestādē par to, kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus.

Citas datu subjektu tiesības

Personām Andorā, Argentīnā, Austrālijā, Kalifornijā, Kanādā, Fēru salās, Gērnsijā, Honkongā, Izraēlā, Menas salā, Japānā, Džērsijā, Meksikā, Jaunzēlandē, Singapūrā, Dienvidkorejā, Šveicē, Urugvajā un konkrētās citās jurisdikcijās ir noteiktas datu subjektu tiesības. Šīs tiesības atšķiras, taču tās var ietvert šīs: (i) pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, (ii) ierobežot savu personas datu apstrādi vai iebilst pret to apstrādi, un (iii) tiesības uz datu pārnesamību. Tāpat personām ir tiesības iesniegt sūdzību attiecīgajā datu aizsardzības iestādē par to, kā tiek apstrādāti to personas dati.

Ja Jūs iesniedzat pieprasījumu par informāciju, kas ir saistīta ar Jums, drošības apsvērumu dēļ Jums var tikt prasīts iesniegt derīgu identifikācijas līdzekli. Mēs apstrādāsim Jūsu pieprasījumu piemērojamajos tiesību aktos noteiktajā laikā.

Kā sazināties ar Greenphire privātuma jautājumos

Greenphire apņemas atrisināt sūdzības par to, kā mēs vācam un izmantojam Jūsu personas datus. Jūs varat sazināties ar mums jebkurā laikā, lai uzdotu jautājumus par to, kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus. Personām, kam ir jautājumi, bažas vai sūdzības saistībā ar šo Privātuma politiku vai viņu personas datu apstrādi, ir jānosūta savi pieprasījumi uz šo adresi:

Greenphire, Inc.
1018 W. 9th Avenue, Suite 200
King of Prussia, PA 19406
Kopija: notices@greenphire.com vai Greenphire pārstāvim Eiropā: eurepresentative@greenphire.com

Izmaiņas šajā Privātuma politikā

Šī Privātuma politika var tikt periodiski grozīta. Izmaiņas šajā Privātuma politikā tiks publicētas Tīmekļa vietnē, un mēs Jums iesakām periodiski pārlūkot šo Privātuma politiku, lai pārliecinātos, ka esat informēts(-a) par tajā veiktajām izmaiņām.

Spēkā stāšanās datums

Šī Privātuma politika stājas spēkā: 2010. gada 3. janvārī, un pēdējo reizi tā tika 2021/04/07.