Privacy Policy)

„Greenphire Inc.“ duomenų privatumas

Bendrovė „Greenphire Inc.“ (toliau – „Greenphire“) yra griežtai įsipareigojusi saugoti Jūsų privatumą.  Ši Privatumo politika parengta siekiant atsakyti į svarbius klausimus apie privatumą, kokius duomenis apie Jus renkame, kaip ketiname juos naudoti, kokios yra Jūsų galimybės tokius duomenis naudoti, kaip mes juos saugome, kaip galite su savo informacija susipažinti ir kaip susiekti su mumis dėl savo duomenų.

Ši privatumo politika taikoma: (i) visiems vienos iš „Greenphire“ interneto svetainių lankytojams (https://greenphire.com, https://clincard.com, https://myclincard.com, https://eclinicalgps.com arba bet kurios vėliau sukurtos arba susijusios svetainės), (toliau bendrai vadinamos Interneto svetaine arba Svetaine); (ii) visiems Interneto svetainėje besiregistruojantiems ar registruotiems naudotojams ir (iii) visiems vykdant mūsų pagrindinę veiklą mūsų klientų ir verslo partnerių mums patikėtiems duomenims. Ši privatumo politika taip pat apima „Greenphire“ slapukų politiką.

Mūsų renkami duomenys

Mūsų apie Jus renkamus asmens duomenis (t.y. duomenis, kurie padeda nustatyti Jūsų tapatybę arba pagal kuriuos gali būti nustatyta Jūsų tapatybė), kuriuos mums galite pateikti dėl kurios nors iš toliau aprašytų priežasčių:

1. Užsiregistravote norėdami gauti informacijos. Galite registruotis norėdami gauti tokių tipų informaciją:

 • apie minčių lyderystę (straipsniai, baltosios knygos, tinklaraščiai), naujienas (spaudos pranešimai ir straipsniai apie pramonės šaką), informaciją apie renginius, įskaitant verslo renginių prezentacijas;
 • su Jūsų registracija Svetainėje arba jos, mūsų gaminių ar paslaugų naudojimu susijusią informaciją;
 • atsakymus į savo užklausas, komentarus ir pasiūlymus;
 • kvietimus dalyvauti trumpose apklausose;
 • su bet kokiu kitu galimai Jūsų atliekamu sandoriu susijusią informaciją.

Kiekvieną kartą gaudami automatizuotą pranešimą el. paštu, galite atšaukti registraciją ir pašalinti savo el. paštą iš mūsų duomenų bazės paprasčiausiai spustelėdami prenumeratos atsisakymo nuorodą, esančią kiekvieno automatizuoto el. laiško apačioje.

Paprastai Jums registruojantis tokio tipo informacijai gauti renkami tokie duomenys, kaip Jūsų vardas ir pavardė, kreipinys, įmonės pavadinimas, adresas, kontaktiniai telefono numeriai ir el. pašto adresas.

2. Taip pat galite rinktis pateikti informaciją apie save, jei domitės darbo „Greenphire“ galimybėmis. Iš Jūsų bus prašoma su Jus dominančia sritimi susijusios informacijos.

3. Galite registruotis prašydami suteikti individualizuotą informaciją arba pagalbą. Ši informacija paprastai renkama formose „Susisiekite su mumis“, kurias naudojate užduodami klausimus ar prašydami informacijos. Šiose formose Jūsų gali būti prašoma pateikti tokią informaciją, kaip vardas ir pavardė, kreipinys, įmonės pavadinimas, adresas, kontaktiniai telefono numeriai ir el.pašto adresas. Duomenys renkami tam, kad galėtume atsakyti į Jūsų klausimus ar užklausas.

4. Tiekdama savo pagrindines verslo paslaugas, „Greenphire“ kaip duomenų tvarkytoja taip pat gali rinkti informaciją iš savo klientų ir verslo partnerių arba jų vardu. Renkami tokie asmens duomenys kaip vartotojo ID arba vardas ir pavardė, gimimo data bei adresas. Pagal tyrimo poreikius arba pacientų parinkimą gali būti renkami tokie papildomi duomenys kaip socialinio draudimo numeris, el. paštas, telefono numeris ir banko sąskaitos duomenys. Šiuos duomenis renkame siekdami suteikti sutartyje nurodytas paslaugas. Jei esate klientas arba verslo partneris, privalote užtikrinti, jog visi „Greenphire“ Jūsų arba Jūsų vardu pateikti asmens duomenys būtų renkami laikantis galiojančių įstatymų (įskaitant, bet neapsiribojant duomenų apsaugos ir privatumo įstatymus) ir kad pagal reikalavimus duomenų subjektams būtų pateikiami informaciniai pranešimai ir gaunamas galiojantis jų sutikimas, pritarimas ir (arba) leidimas.

5. „Greenphire“ automatiškai renka informaciją apie tai, kad Jūs naudojate Svetainę, pasitelkdama duomenų rinkimo įrankius, pavyzdžiui, slapukus (daugiau informacijos žr. tolesniame skyriuje Slapukai). Turėkite omenyje, kad mūsų interneto svetainėje nepriimami signalai „Nesekti“ iš Jūsų naršyklės.

Kaip mes naudojame informaciją

Jei Jūsų asmens duomenis mums pateikė vienas iš mūsų klientų arba juos gavome jo vardu, naudosime Jūsų asmens duomenis tik siekdami teikti paslaugas, kurias mus pasamdė teikti mūsų klientai.

Jei „Greenphire“ gavo Jūsų asmens duomenis kitu būdu, juos naudosime tiek, kiek būtina pagal mūsų teisėtus interesus:

 • tvarkyti ir palaikyti mūsų santykius su Jumis bei teikti esamas klientų paslaugas;
 • teikti pagalbą ir atsakyti į Jūsų prašymus ir užklausas;
 • suasmeninti Jūsų lankymąsi Svetainėje ir padėti Jums jos naudojimo metu;
 • pagerinti Svetainę padedant mums suprasti, kokie yra Svetainės lankytojai;
 • užtikrinti mūsų Svetainės saugumą ir vientisumą, šalinti technines problemas ir gedimus;
 • stebėti, palaikyti ir tobulinti mūsų naudojamus procesus, informaciją, duomenis, technologijas ir komunikacinius sprendimus bei paslaugas;
 • saugoti mūsų teises ir nuosavybę, o taip pat kitų teises ir nuosavybę, imtis atsargumo priemonių dėl galimos atsakomybės;
 • siekiant išvengti sukčiavimo ir nustatyti jo atvejus bei laikytis galiojančių įstatymų, taisyklių ir praktikos kodeksų;
 • įstatymų reikalaujama arba leidžiama apimtimi, įskaitant atsakymą į teismo potvarkį, kvietimą į teismą, kratos orderį, įstatymą ar reglamentą, jei taikytina;
 • dalintis tokiais asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis, kurios įsigyja arba yra suinteresuotos įsigyti visą arba dalį mūsų turto ar akcijų, arba kurios perima mūsų verslo valdymą.

„Greenphire“ taip pat Jūsų asmens duomenis naudos siekdama susisiekti su Jumis ir pranešti apie mūsų gaminius ir (arba) paslaugas, apie kitas akcijas ir apklausas, kurios, mūsų manymu, Jus domina, nebent mums pranešite, kad nenorite gauti rinkodaros arba rinkos tyrimų pranešimų iš mūsų. Jeigu galiojančiuose įstatymuose nustatytas reikalavimas, kad prieš siųsdami tam tikrus rinkodaros pranešimus turime gauti Jūsų sutikimą, siųsime tokio tipo pranešimus tik gavę Jūsų sutikimą.

„Greenphire“ gali naudoti neidentifikuojančią ir apibendrintą informaciją apie mūsų Svetainės naudojimą, siekdama pagerinti naršymą, svetainės turinį ar dizainą. Apibendrinti duomenys yra informacija, kurią renkame apie paslaugų arba naudotojų grupę ar kategoriją, kai atskiri naudotojai yra anoniminiai. Šie duomenys tvarkomi taip, kad nebūtų galima nustatyti nei vieno asmens tapatybės. Kitaip tariant, apibendrintuose duomenyse nėra jokių asmens duomenų. Ši Privatumo politika niekaip nedraudžia ir neriboja duomenų rinkimo ir sukauptų duomenų naudojimo, o mes galime dalytis sukauptais apibendrintais duomenimis apie savo naudotojus su trečiosiomis šalimis siekdami geriau suprasti savo klientų poreikius ir patobulinti mūsų paslaugas, o taip pat reklamai ir rinkodarai. Ši informacija gali apimti, pavyzdžiui, dažniausiai arba rečiausiai lankomus puslapius, naudotojų iš JAV ir kitų šalių skaičių.

Dalinimasis Jūsų duomenimis

„Greenphire“ Jūsų asmens duomenis suteikia tokioms trečiosioms šalims:

 • klientams, su kuriais dirbame;
 • bankų filialams, kad atliktų deramą patikrinimą;
 • teikiantiems mums paslaugas (t.y. mokėjimo kortelių apdorojimo, kompensavimo arba mokėjimo, tiesioginių indėlių, kelionių, 1099 paslaugas);
 • kompetentingoms valdžios institucijoms, teismams ir įstaigoms, vykdant teismo potvarkį arba kvietimą į teismą, norminius prašymus arba kaip leidžiama arba reikalaujama įstatymų, kai mes pagrįstai manome, kad yra būtina arba derama tirti, išvengti arba imtis priemonių neteisėtų veiksmų, įtariamo sukčiavimo arba situacijų, kuriose kyla grėsmė bet kokio asmens fiziniam saugumui, atvejais arba
 • trečiosiomis šalimis, kurios įsigyja arba yra suinteresuotos įsigyti visą arba dalį mūsų turto ar akcijų, arba kurios perima visą arba dalį mūsų verslo valdymo.

Mūsų įsipareigojimai dėl duomenų saugumo

Jūsų pateikti asmens duomenys yra laikomi saugioje elektroninėje duomenų bazėje, prie kurios prieigą turi tik asmenys, kuriems reikia žinoti Jūsų duomenis. Bendrovė „Greenphire“ imasi pagrįstų atsargumo priemonių, siekdama apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo praradimų, netinkamo naudojimo, neįgaliotos prieigos, atskleidimo, pakeitimų ar sunaikinimo. Taip pat mes imsimės visų būtinų veiksmų, siekdami užtikrinti, kad Jūsų duomenys būtų patikimi numatytajai paskirčiai, tikslūs, išsamūs ir nauji. Tai pasiekiama saugant Jūsų duomenis saugioje elektroninėje duomenų bazėje, kuriai taikomos fizinės, elektroninės ir priežiūros procedūros, siekiant apsaugoti Jūsų duomenis. „Greenphire“ taip pat vykdo įmonės politiką, kuria reikalaujama, kad visas personalas neatskleistų asmens duomenų trečiosioms šalims, neturinčioms įgaliojimų gauti šių duomenų.

Informacijos saugojimas

Jūsų apie save pateikiamą informaciją mes laikome saugioje duomenų bazėje, siekdami suteikti Jums pageidaujamą informaciją, gaminius ir (arba) paslaugas arba tai, ką „Greenphire“ privalo Jums suteikti pagal sutartį. Saugojimo trukmė nustatoma atsižvelgiant į šiuos veiksnius: (i) kiek laiko reikalingi asmens duomenys, siekiant suteikti paslaugas ir vykdyti verslą; (ii) sukauptų asmens duomenų tipą ir, (iii) ar mes privalome pagal įstatymus, sutartį arba kitus įsipareigojimus saugoti duomenis (pvz., sutartį su klientu, kurioje mes įvardyti kaip duomenų tvarkytojas, privalomą duomenų saugojimą numatančius įstatymus, vyriausybės nutarimus saugoti su tyrimu susijusius duomenis arba dėl to, kad duomenys privalo būti saugomi dėl teismo bylų arba ginčų).

„ClinCard“ / „eClinicalGPS“ / kelionių paslaugų duomenų saugojimo trukmė:

„Greenphire“ saugos: (a) „ClinCard“ sandorio duomenis mažiausiai 7 metus nuo tyrimo pabaigos, jei kortelėje nėra lėšų ir subjektas nėra susietas su jokia aktyvia kortele ir (b) visus „eClinicalGPS“ sandorio duomenis 2 metus nuo tyrimo pabaigos. Kelionių profiliai ištrinami praėjus 6 mėn. nuo tada, kai „Greenphire“ baigia kelionę su mūsų kelionių partneriais.

Slapukai

Slapukas yra nedidelis tekstinis failas, kuris įrašomas Jūsų kompiuterio ar mobiliojo įrenginio standžiajame diske, kai apsilankote svetainėje. Siekdama užtikrinti, kad visi Svetainės naudotojai galėtų kuo geriau naudotis Svetaine, bendrovė „Greenphire“ ir jos rinkodaros partneriai, filialai, analitikai ar paslaugų teikėjai naudoja slapukus ar kitas panašias technologijas. Kiekvieną kartą lankantis svetainėje, „Greenphire“ ar trečioji šalis į Jūsų naršyklę gali įrašyti slapukus. Aiškiai spustelėję ant mygtuko Jūs sutiksite su slapukų politika.

Bendrovė „Greenphire“ gali naudoti slapukus savo Svetainėje, siekdama (a) leisti lankytojams suasmeninti savo patirtį, (b) sekti naudotojo seansą naudojantis prenumeruojamu produktu, (c) sekti žiniatinklio srautą ir gauti jo ataskaitas ir (d) palaikyti savo reklaminę veiklą ir svetainės vystymą. Taip pat mūsų Svetainėje gali būti trečiųjų šalių socialinių tinklų funkcijų, pavyzdžių, „Facebook“ mygtukas „Patinka“ arba trečiųjų šalių grafinės sąsajos elementų, pavyzdžiui, mygtukas „Bendrinti“ arba Svetainėje veikiančios interaktyvios miniprogramos. Šios funkcijos gali išsaugoti Jūsų IP adresą (Jūsų kompiuteriui suteiktą unikalų identifikavimo kodą), informaciją apie mūsų Svetainėje lankytus puslapius ir įrašyti slapuką, kad funkcija veiktų tinkamai. Jūsų sąveiką su šiomis funkcijomis reglamentuoja trečiosios šalies bendrovės, teikiančios šias funkcijas, privatumo politika.

Pavyzdžiui, Svetainė naudoja „Google Vienalytis“ – „Google, Inc.“ („Google“) teikiamą žiniatinklio analizės paslaugą. „Google Analytics“ naudoja slapukus, kad būtų galima analizuoti, kaip lankytojai naudojasi svetaine. Slapukų generuojama informacija apie naudojimąsi Svetaine (įskaitant Jūsų IP adresą) bus perduodama „Google“ ir saugoma pagal „Google“ privatumo politiką: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Galite kontroliuoti ir (arba) panorėję ištrinti slapukus. Galite pakeisti savo naršyklės nuostatas ir sutikti su visais slapukais, gauti pranešimus apie nustatomą slapuką arba atmesti visus slapukus. Jei pasirinksite neleisti kai kurių arba visų slapukų, tam tikros Svetainės funkcijos gali tinkamai neveikti. Pavyzdžiui, galbūt negalėsite naudotis Svetainės funkcijomis, kurioms reikalinga registracija. Jei pageidaujate išsamesnės informacijos, žr. https://aboutcookies.org/ arba kreipkitės į „Greenphire“, naudodamiesi toliau pateikta kontaktine informacija.

Toliau pateikiama sekimo technologijų informacija apie kiekvieną mūsų rinkodaros svetainėje (greenphire.com) arba programėlėse naudojamą sekimo priemonę / slapuką ir jų paskirtį.

„Hubspot“: rinkodaros automatizavimui
„Google Analytics“: žiniatinklio analitikai
„DoubleClick Analytics“ (šiuo metu priklauso „Google“): žiniatinklio analitikai
„LinkedIn Analytics“: „LinkedIn“ puslapio analitikai
„Facebook Connect“: „Facebook“ puslapio analitikai
„Typekit“ iš „Adobe“: žiniatinklio šriftams
„ShareThis“: valdiklių bendrinimui
„NewRelic“: programos ir seanso aktyvumo stebėsenai

Su privatumu susiję pasirinkimai

Prieiti prie savo duomenų arba pataisyti juos. Galite pasinaudoti savo teise bet kada susipažinti su Jūsų asmens duomenimis kreipdamiesi į (i) tyrimo medicininį personalą arba (ii) „Greenphire“ notices@greenphire.com. Siekdami apsaugoti Jūsų privatumą ir saugumą, prieš atnaujindami ar pašalindami Jūsų duomenis, mes taip pat imsimės pagrįstų veiksmų Jūsų tapatybei patikrinti. Atminkite, kad „Greenphire“ gali neturėti galimybės patenkinti Jūsų prašymo pakeisti arba pašalinti duomenis, kurie buvo pateikti mūsų klientų arba jų vardu vykdant mūsų pagrindinę verslo veiklą, tačiau „Greenphire“ kiek gali padės klientams vykdydama savo pareigą išpildyti jų prašymus.

Mūsų įsipareigojimas vaikų privatumui

Vaikų privatumo apsauga yra ypač svarbi. Todėl, jei savo gyvenamojoje šalyje esate laikomi nepilnamečiais, Paslaugomis galite naudotis tik gavę tėvų ar teisėtų globėjų sutikimą arba jiems prižiūrint. Atitikdami Vaikų interaktyviojo privatumo apsaugos aktą (COPPA), nerenkame duomenų iš jaunesnių nei 13 metų amžiaus vaikų be jų tėvų / teisėtų globėjų sutikimo. Sužinoję, kad gavome tokių asmens duomenų teikdami Paslaugas ir neturėdami išankstinio jos / jo tėvų sutikimo, laikydamiesi šios Privatumo politikos, tokius duomenis ištrinsime.

Nuorodos į kitas svetaines

Svetainėje gali būti nuorodų į kitas svetaines. Atidžiai peržiūrėkite kitų žiniatinklio svetainių privatumo politiką ir praktiką, nes mes negalime jų kontroliuoti ir neatsakome už jų privatumo praktiką.

Privatumo teisės Kalifornijoje

Pagal Kalifornijos Civilinio kodekso 1798.83 skyrių Kalifornijos gyventojai gali prašyti tam tikros informacijos apie asmens duomenų atskleidimą per ankstesnius kalendorinius metus trečiosioms šalims tiesioginės rinkodaros tikslais. Mes nesuteikiame Jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims nei įmonės filialams jų tiesioginės rinkodaros tikslams vykdyti.

Europos duomenų apsaugos įstatymai

Kaip numatyta Europos duomenų apsaugos įstatymuose, „Greenphire“ yra Jūsų asmens duomenų valdytojas, jei Jūs esate Europos ekonominėje erdvėje (EEE) arba JK ir esate mūsų Interneto svetainės lankytojas ir (arba) naudotojas arba mes Jums siunčiame tiesioginės rinkodaros pranešimus. Jūsų asmens duomenis, kurie mums patikėti mūsų klientų ir verslo partnerių mūsų pagrindinių paslaugų teikimo metu, „Greenphire“ tvarko duomenų tvarkytojo teisėmis, o šioje Privatumo politikoje pateikta informacija yra tik informacinio pobūdžio.

Papildoma informacija naudotojams Europoje

„Greenphire“, kaip ir kai kurie gavėjai, su kuriais dalinamės Jūsų asmens duomenimis (žr. ankstesnę informaciją) yra įsisteigę už EEE ir JK ribų, įskaitant JAV, o Europos Komisija bei JK informacijos komisaro biuras laiko, kad jie neužtikrina tinkamo duomenų apsaugos lygio.

Klinikinių bandymo dalyviui
Jei dalyvaujate klinikiniame tyrime, „Greenphire“ tvarko Jūsų asmens duomenis duomenų tvarkytojo teisėmis, nurodžius mūsų klientui.

„Greenphire“ kiek galėdama padės savo klientams įvykdyti pareigą atsakyti į duomenų subjektų, turinčių teises pagal Europos duomenų apsaugos įstatymus, užklausas. Vis dėlto, kadangi „Greenphire“ tokius asmens duomenis tvarkys kaip tvarkytojas (t.y. gavęs kliento nurodymus), asmeniui patiekus tokią užklausą (pvz., prieiti prie savo asmens duomenų), ji pirmiausia bus nukreipta atitinkamam klientui, turinčiam šių asmens duomenų valdytojo teises.

Jei nesate klinikinių bandymų dalyvis (t.y. mes neteikiame mokėjimo paslaugų Jūsų bandymų centro ir (arba) klinikinių tyrimų rėmėjo vardu), mes Jūsų asmens duomenis tvarkome duomenų valdytojo teisėmis, kaip numatyta Europos duomenų apsaugos įstatymuose, o Jūs turite tokias duomenų subjektui priskirtas teises (jos gali būti ribojamos):

teisė prieiti susipažinti su savo asmens duomenimis
Galite paprašyti mūsų pateikti visų mūsų turimų Jūsų asmens duomenų kopiją ir paaiškinti, kodėl turime Jūsų duomenis, kam juos esame atskleidę, kaip ilgai Jūsų duomenys bus saugomi ir gauti informaciją apie savo teises dėl Jūsų duomenų naudojimo;


teisė atšaukti sutikimą.

Jūsų asmens duomenis tvarkome turėdami Jūsų sutikimą. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą.


teisė prieštarauti Jūsų asmens duomenų naudojimui.

Kadangi Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi savo teisėtais interesais, Jūs galite tam tikrais atvejais paprieštarauti dėl tokio duomenų tvarkymo Jei duomenys naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūs turite besąlygišką teisę paprieštarauti tam;


teisė pataisyti Jūsų asmens duomenis.

Galite pareikšti pretenzijas dėl Jūsų asmens duomenų tikslumo ir paprašyti juos pataisyti. Galite atnaujinti mums pateiktus asmens duomenis bet kuriuo metu tiesiogiai susisiekę su mumis notices@greenphire.com; 


teisė ištrinti Jūsų asmens duomenis.

Tam tikromis aplinkybėmis galite paprašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis;


teisė perkelti duomenis.

Galite paprašyti mūsų pateikti Jums arba trečiajai šaliai Jūsų asmens duomenų kopiją.

Visi tokio tipo prašymai turi būti pateikti naudojant toliau pateiktą kontaktinę formą. Į Jūsų prašymą atsakysime raštu arba žodžiu, jei to pageidaujama, kiek galėdami greičiau ir niekada ne vėliau kaip per mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo dienos. Išskirtiniais atvejais šis laikotarpis gali būti pratęstas iki dviejų mėnesių informavus Jus apie to priežastis. Mes galime paprašyti įrodyti Jūsų tapatybę, norėdami patikrinti Jūsų prašymą. Norėdami gauti daugiau informacijos apie savo teises ir kaip galite jomis pasinaudoti, susisiekite su mumis toliau pateiktais kontaktiniais duomenimis.

Taip pat turite teisę patiekti skundą duomenų apsaugos institucijai dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo

Kitos duomenų subjektų teisės

Andoroje, Argentinoje, Australijoje, Kalifornijoje, Kanadoje, Farerų salose, Gernsyje, Honkonge, Izraelyje, Meno saloje, Japonijoje, Džersyje, Meksikoje, Naujojoje Zelandijoje, Singapūre, Pietų Korėjoje, Šveicarijoje, Urugvajuje ir tam tikrose kitose jurisdikcijose gyvenantys asmenys turi tam tikras duomenų subjektų teises. Šios teisės yra įvairios, ir gali būti teisė: (i) prašyti leisti susipažinti su savo asmens duomenimis, juos ištaisyti ar pašalinti; (ii) apriboti asmens duomenų tvarkymą arba pareikšti prieštaravimą dėl jų tvarkymo; ir (iii) teisė duomenis perkelti. Asmenys taip pat gali turėti teisę pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo duomenų apsaugos institucijai.

Jei teikiate prašymą, susijusį su informacija apie Jus, saugumo sumetimais Jūsų gali būti paprašyti pateikti galiojančius tapatybę įrodančius dokumentus. Jūsų prašymą išnagrinėsime per galiojančiuose įstatymuose numatytą laikotarpį.

Kaip susisiekti su „Greenphire“ dėl privatumo problemų

„Greenphire“ įsipareigoja reaguoti į skundus dėl to, kaip renkame ir naudojame Jūsų asmens duomenis. Galite bet kuriuo metu susisiekti su mumis pareikšti nuomonę dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo. Dėl kilusių klausimų, problemų ar skundų, susijusių su šia Privatumo politika arba Jūsų asmens duomenų tvarkymu, užklausas galite siųsti šiuo adresu:

Greenphire, Inc.
1018 W. 9th Avenue, Suite 200
King of Prussia, PA 19406
Kopija: notices@greenphire.com arba „Greenphire“ atstovui Europoje: eurepresentative@greenphire.com

Šios Privatumo politikos pakeitimai

Kartkartėmis ši politika gali būti keičiama. Šios Privatumo politikos pakeitimai bus paskelbti Svetainėje, todėl rekomenduojame reguliariai peržiūrėti šią Privatumo politiką, kad žinotumėte apie jos pakeitimus.

Įsigaliojimo data

Ši Privatumo politika įsigaliojo nuo: 2010 m. sausio 3 d., paskutinį kartą 2021/04/07.