Privacy Policy

Adatvédelem a Greenphire Inc. vállalatnál

A Greenphire Inc. („Greenphire”) vállalatnál nagyon komolyan vesszük adatai védelmét.  A jelen Adatvédelmi szabályzat célja, hogy választ adjon az Ön adatvédelemmel kapcsolatos fontos kérdéseire, hogy milyen adatokat gyűjtünk Önről, hogyan kívánjuk felhasználni az Önnel kapcsolatos adatokat, milyen választásai vannak adatai felhasználását illetően, hogyan védjük adatait, hogyan tud azokhoz hozzáférni, valamint hogyan tud velünk adatai ügyében kapcsolatba lépni.

A jelen Adatvédelmi szabályzat a következőkre vonatkozik: (i) a Greenphire valamelyik weboldalának (https://greenphire.com, https://clincard.com, https://myclincard.com, https://eclinicalgps.com, illetve bármely jogutód vagy rokon oldalak) minden látogatójára, (együttesen a „Weboldal” vagy „Honlap”); (ii) a Weboldalakon regisztráló vagy már regisztrált felhasználókra; és (iii) az ügyfeleink vagy üzleti partnereink által az alapszolgáltatásaink biztosítása során ránk bízott információkra. Jelen Adatvédelmi szabályzat tartalmazza a Greenphire Sütikkel kapcsolatos szabályzatát.

Milyen adatokat gyűjtünk?

Az általunk Önről gyűjtött személyes adatokat (azaz olyan információkat, amelyek azonosítják Önt, vagy amelyekből Ön azonosítható) az alábbiakban ismertetett különböző okokból bocsáthatja a rendelkezésünkre:

1. Ön regisztrált, hogy információkat kapjon. Az információk típusai, amelyek érdekében Ön regisztrál, például a következők lehetnek:

 • Gondolatmenedzsment (cikkek, fehér oldalak, blogok), hírek (sajtóközlemények és iparági cikkek), továbbá eseményekkel, azaz kereskedelmi bemutatókkal, kapcsolatos információk is.
 • Az Ön regisztrációjával vagy a Honlap, illetve termékeink vagy szolgáltatásaink igénybevételével kapcsolatos információk
 • Megkereséseire, véleményeire és javaslataira adott válaszok
 • Meghívások rövid felmérésekben való részvételre
 • Az Ön által esetlegesen végrehajtott bármely más tranzakcióval kapcsolatos információk

Minden egyes alkalommal, amikor automatikus e-mailes értesítőt kap, egyszerűen törölheti regisztrációját és eltávolíthatja az e-mail címét az adatbázisunkból, az összes e-mailes értesítő legalján megtalálható leiratkozó linkre kattintva.

Amikor automatikus „értesítés” formájában ilyen információkat igényel, regisztrációját követően, a begyűjtött személyes adatok közé általában a következők tartoznak: neve, beosztása, vállalata neve, címe, elérhetőségi telefonszámok és e-mail cím.

2. Ha érdekli a Greenphire-nél való munkavállalás lehetősége, megadhat magáról adatokat. Az érdeklődési körétől függ, hogy milyen adatokat kérünk majd Öntől.

3. Elkészítheti regisztrációját úgy, hogy testreszabott adatokat vagy segítségnyújtást kér. Ezen adatokat általában a „Lépjen velünk kapcsolatba” űrlapokon keresztül gyűjtjük, amelyeken keresztül kérdéseket tehet fel vagy információkat kérhet. Az Ön által az űrlapokon megadott személyes adatok közé tartozhatnak a következők: neve, beosztása, vállalata neve, címe, elérhetőségi telefonszáma és e-mail címe. Az adatkezelés célja tehát a kérdéseire vagy megkereséseire való válaszadás.

4. Ezenkívül, a Greenphire, adatfeldolgozóként, ügyfeleitől és üzleti partnereitől, illetve ezek nevében is kérhet adatokat a fő üzleti szolgáltatások teljesítése során. A begyűjtött személyes adatok közé tartozhat az érintett alany azonosítója vagy neve, születési dátuma és címe. Vizsgálat vagy betegek kiválasztása miatt, szükség lehet további adatok gyűjtésére is, például: társadalombiztosítási szám, e-mail, telefonszám, bankszámla adatok. Ezen adatokat abból a célból gyűjtjük, hogy teljesíteni tudjuk a szerződésben foglalt szolgáltatásokat. Amennyiben Ön ügyfél vagy üzleti partner, az Ön felelőssége annak biztosítása, hogy az Ön részéről vagy nevében a Greenphire számára megadott minden személyes adat begyűjtése megfeleljen az alkalmazandó jogszabályoknak (korlátozás nélkül beleértve az adatvédelmi és adatbiztonsági jogszabályokat is), ideértve, szükség esetén, az információs tájékoztatók átadását az érintetteknek, valamint érvényes hozzájárulásuk, jóváhagyásuk és/vagy engedélyük megszerzését is.

5. A Greenphire automatikusan gyűjt adatokat a Honlap Ön által történő használatáról adatgyűjtési eszközök, például sütik segítségével (további információk a Sütikre vonatkozó alábbi szakaszban). Kérjük, vegye figyelembe, hogy weboldalunk nem válaszol a böngészőjéből kapott „követés mellőzése” jelekre.

Hogyan használjuk fel az adatokat?

Amennyiben az Ön személyes adatait valamelyik ügyfelünk adta meg vagy annak nevében adták meg számunkra, az Ön személyes adatait kizárólag azon szolgáltatás nyújtása céljából használjuk fel, amelyre vonatkozóan ez az ügyfél kapcsolatot létesített velünk.

Amennyiben a Greenphire számára az Ön személyes adatait más módon adták meg, a személyes adatokat kizárólag jogos érdekeinknek megfelelően használjuk fel:

 • az Önnel fennálló kapcsolatunk kezelésére és fenntartására, valamint ügyfélszolgálati célokból;
 • támogatás nyújtására, valamint kérelmei és megkeresései megválaszolására;
 • a Weboldalon tett látogatásai személyre szabása érdekében, valamint hogy segíthessünk Önnek, amíg a Weboldalt használja;
 • a Weboldal fejlesztése érdekében, azáltal, hogy segít nekünk megtudni, kik használják a Weboldalt;
 • a Weboldal biztonságának és integritásának védelme, valamint a technikai problémák és hibák kijavítása érdekében;
 • az általunk alkalmazott folyamatok, információk és adatok, technológiai és kommunikációs megoldások és szolgáltatások ellenőrzése, karbantartása és fejlesztése érdekében;
 • jogaink és tulajdonunk, illetve mások jogai és tulajdona védelme, valamint a kötelezettségek keletkezésével szembeni óvintézkedések foganatosítása érdekében;
 • csalások megelőzése és észlelése, valamint az alkalmazandó jogszabályok, előírások vagy magatartási szabályok betartása érdekében;
 • a jogszabályok által előírt vagy engedélyezett mértékig, ideértve a bírósági végzésre, idézésre, házkutatási parancsra, jogszabályra vagy rendeletre tett intézkedést;
 • e személyes adatok olyan harmadik felekkel való megosztása érdekében, amelyek eszközeink vagy részesedéseink egészét vagy részét megvásárolják, vagy azok iránt érdeklődnek, vagy pedig üzletvitelünket illetően jogutódjainknak minősülnek.

A Greenphire az Ön személyes adatait arra is felhasználja, hogy kapcsolatba lépjen Önnel azért, hogy termékeinket és/vagy szolgáltatásainkat ajánlhassuk Önnek, valamint olyan promóciókat és felméréséket, amelyekről úgy véljük, hogy azok érdekelhetik Önt, kivéve, ha úgy nyilatkozik, hogy nem kíván marketing vagy piackutatási célú tájékoztatást kapni tőlünk. Amennyiben az alkalmazandó jogszabályok szerint, az Ön hozzájárulását kell kérnünk, mielőtt bizonyos típusú marketing értesítéseket küldenénk Önnek, azokat kizárólag hozzájárulása megszerzését követően juttatjuk el Önhöz.

A Greenphire felhasználhat a személyazonosság meghatározására nem alkalmas, illetve összesített adatokat a Weboldal használatáról a honlapunkon való navigáció, tartalom és kialakítás javítása érdekében. Az összesített adatok olyan adatok, amelyeket szolgáltatások vagy felhasználók egy csoportjáról vagy kategóriájáról gyűjtünk, és amelyekben az egyéni felhasználói azonosítók anonimizáltak, és azokat olyan módon kezeljük, hogy azok alapján egyetlen személy sem azonosítható. Más szóval, semmilyen személyes adat nem szerepel az összesített adatok között. Jelen Adatvédelmi szabályzat semmilyen módon nem korlátozza az összesített adatok gyűjtését vagy felhasználását, és a felhasználóinkkal kapcsolatos összesített adatokat jogunkban áll harmadik felekkel megosztani az ügyféligények jobb megismerése és szolgáltatásaink javítása érdekében, valamint hirdetési és marketing célokból. Ilyen adat lehet például, hogy melyek az Egyesült Államokban és egyéb országokban élő felhasználók által leginkább és legkevésbé keresett oldalak, és az ezekhez tartozó felhasználók száma.

Az Ön adatainak megosztása

A Greenphire az Ön személyes adatait például a következő harmadik feleknek adja meg:

 • ügyfeleknek, akiknek dolgozunk,
 • bankfiókoknak átvilágítás elvégzése érdekében,
 • beszállítóknak, hogy számunkra szolgáltatásokat nyújthassanak (azaz fizetési kártyás feldolgozás, megtérítés vagy kifizetés, közvetlen befizetés, utazás, 1099-es szolgáltatások),
 • illetékes hatóságok, bíróságok és szervek számára bírósági végzésre, idézésre, szabályozói kérésekre, vagy a jogszabályok által megengedett vagy megkövetelt esetekben, ha észszerűen úgy véljük, hogy szükséges vagy helyénvaló az illegális tevékenységek kivizsgálása, megelőzése vagy az azok elleni fellépés, csalás gyanúja vagy olyan helyzetek esetén, amelyek bármely személy fizikai biztonságát potenciálisan veszélyeztethetik, vagy
 • bármely harmadik félnek, amelyek eszközeink vagy részesedéseink egészét vagy részét megvásárolják vagy azok iránt érdeklődnek, vagy pedig üzletvitelünkben jogutódjainknak minősülnek.

Adatbiztonsággal kapcsolatos elkötelezettségünk

Az Ön által megadott személyes adatokat biztonságos elektronikus adatbázisban tároljuk, amelyhez kizárólag azok a személyek férhetnek hozzá, akiknek ismerniük kell az Önnel kapcsolatos adatokat. A Greenphire minden elvárható óvintézkedést megtesz, hogy elkerülje a személyes adatok elvesztését, az azokkal való visszaélést, a jogosulatlan hozzáférést, közzétételt, módosítást vagy megsemmisítést. A Greenphire továbbá minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy megbizonyosodjon az Önnel kapcsolatos adatoknak a szándékolt felhasználási célnak való megfelelőségéről, azok pontosságáról, teljességéről és aktualitásáról. Ezt pedig úgy éri el, hogy adatait olyan biztonságos elektronikus adatbázisban tárolja, amelynél fizikai, elektronikus és felügyeleti eljárásokat alkalmaz az Ön adatainak védelme érdekében. A Greenphire olyan vállalati szabályzattal is rendelkezik, amelynek értelmében a személyzet valamennyi tagja számára tilos a személyes adatok olyan harmadik felek részére történő közzététele, akik nem rendelkeznek jogosultsággal az ezen adatokhoz való hozzáféréshez.

Adatmegőrzés

Azokat az adatokat, amelyeket Ön megad magáról, biztonságos adatbázisban tároljuk annak érdekében, hogy rendelkezésére tudjuk bocsátani azokat az információkat, termékeket és/vagy szolgáltatásokat, amelyeket Ön kér, vagy amelyek nyújtására a Greenphire szerződött. A megőrzési időszak meghatározására használt kritériumok a következőket foglalhatják magukba: (i) mennyi ideig szükségesek a személyes adatok a szolgáltatások nyújtásához és az üzlet működtetéséhez; (ii) a gyűjtött személyes adatok típusa; továbbá (iii) hogy van-e jogi, szerződéses vagy hasonló kötelezettsége adatok megőrzésére (pl. egy ügyfélszerződésre – amely esetben feldolgozóként járunk el, kötelező adatmegőrzési jogszabályok, a kormányrendeletek egy vizsgálat szempontjából releváns adatok megőrzésére, vagy olyan adatok, amelyeket peres vagy vitás ügyek céljából kell megőrizni).

Megőrzési időszak a ClinCard/eClinicalGPS/Travel szolgáltatások esetén:

A Greenphire köteles megőrizni: (a) a tranzakciós ClinCard adatokat a vizsgálat lezárását követő legalább 7 évig, amennyiben nincs elérhető egyenleg a kártyán és az alany nem kapcsolódik semmilyen aktív kártyához; továbbá (b) minden eClinicalGPS tranzakciós adatot a vizsgálat lezárását követő 2 évig. Az utazási profilokat töröljük hat hónappal azt követően, hogy a Greenphire lezárja az utazást az utaztatásért felelős partnereinkkel.

Sütik

A süti olyan kisméretű szöveges fájl, amelyeket egy honlap – annak felkeresésekor – elment az Ön számítógépére vagy mobil eszközére. A Greenphire és marketing partnerei, kapcsolt vállalkozásai, valamint elemzői és szolgáltatói sütik és más technológiák segítségével biztosítják, hogy mindenki, aki a Honlapot használja, a lehető legjobb élményben részesüljön. Amikor Ön felkeresi a Honlapot, a Greenphire vagy valamely harmadik fél számos sütit helyezhet el a böngészőjében. A gombra való kifejezett kattintással Ön elfogadja a sütikre vonatkozó szabályzatot.

A Greenphire a következő célokból használhat sütiket a Honlapon: (a) hogy a honlapra látogatók személyre szabott élményben részesülhessenek, (b) hogy egy előfizetett terméken belül nyomon kövesse a felhasználói munkafolyamatot, (c) a weboldal forgalmának nyomon követéséhez és jelentéséhez, valamint (d) a promóciós tevékenységeink és a weboldal-fejlesztés támogatása érdekében. Ezenkívül Honlapunk harmadik felek közösségi média funkcióit is tartalmazhatja, mint például a Facebook Like gombja, továbbá olyan harmadik fél widgetek, mint a „Megosztom” gomb, illetve a Honlapunkon futó interaktív miniprogramok. Ezek a funkciók begyűjthetik az Ön IP-címét (amely az Ön internetszolgáltatója által, a számítógépéhez rendelt egyéni azonosító), továbbá azt, hogy milyen oldalakat keres fel a Honlapunkon, és beállíthatnak egy sütit, amely biztosítja a funkció megfelelő működését. Az Ön ezekkel a funkciókkal való interakciója tekintetében az adott harmadik fél vállalat adatvédelmi szabályzata az irányadó.

A Honlap például használja a Google, Inc. („Google”) által kínált Google Analytics nevű webanalitikai szolgáltatást. A Google Analytics sütik segítségével elemzi, hogy a felhasználók hogyan használják a honlapot. A Weboldal Ön által történő felhasználásáról, a sütik által létrehozott adatok (köztük az Ön IP-címe is) továbbításra kerülnek a Google felé, amely az adatvédelmi szabályzatában előírtaknak megfelelően tárolja azokat: https://policies.google.com/privacy?hl=en

A sütiket szabályozhatja és/vagy törölheti is, ha kívánja. Beállíthatja böngészőjében, hogy minden sütit elfogadjon, hogy értesítést kapjon, amikor egy süti elhelyezésre került, vagy hogy az összes sütit elutasítsa. Ha úgy dönt, hogy egyes sütiket vagy az összes sütit elutasítja, a Weboldal egyes funkciói esetleg nem fognak megfelelően működni. Például nem biztos, hogy használni tudja a Weboldal azon funkcióit, amelyekhez regisztrálni kell. A részletekért keresse fel a https://aboutcookies.org/ weboldalt, vagy lépjen velünk kapcsolatba a „Hogyan léphetek kapcsolatba a Greenphire-rel?” cím alatt megadott elérhetőségi adatok felhasználásával.

Alább található azon nyomkövetők/sütik nyomon követési technológiáinak ismertetése, amelyeket a marketing weboldalunkon (greenphire.com), vagy az alkalmazásinkban használunk, illetve hogy ezeket mire használjuk.

Hubspot: Marketing automatizálás
Google Analytics: Weboldal analitika
DoubleClick Analytics (már a Google része): Weboldal analitika
LinkedIn Analytics: LinkedIn weboldal analitika
Facebook Connect: Facebook weboldal analitika
Typekit by Adobe: Weboldal betűtípusok
ShareThis: Widget megosztás
NewRelic: Alkalmazás és munkamenet-aktivitás monitorozása

Az adatvédelemmel kapcsolatos választási lehetőségek

Az adataihoz való hozzáférés, illetve azok helyesbítése. Bármikor gyakorolhatja az adataihoz való hozzáférésre vonatkozó jogait, ha megkeresi (i) a vizsgálati orvosi személyzetet, vagy (ii) a Greenphire-t itt: notices@greenphire.com. Adatai és biztonsága védelme érdekében minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy adatai frissítése vagy törlése előtt ellenőrizzük személyazonosságát. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Greenphire esetleg nem tud eleget tenni az olyan adatok módosítására vagy törlésére vonatkozó kérelemnek, amelyet valamely ügyféltől, vagy annak nevében kaptunk fő üzleti tevékenységünk részeként, azonban a Greenphire, amennyire csak lehetséges, segít az ügyfeleknek a kérelmek megválaszolására vonatkozó kötelezettségeiben.

Gyermekek adatvédelme iránti elkötelezettségünk

A legfiatalabbak adatainak védelme különösen fontos. Éppen ezért, amennyiben a lakóhelye szerinti országban Ön még kiskorúnak minősül, a szolgáltatásokat kizárólag valamelyik szülő vagy a törvényes gondviselő engedélyével, illetve felügyelete mellett veheti igénybe. A gyermekek online adatvédelmére vonatkozó törvény (Children’s Online Privacy Protection Act, COPPA) követelményeinek megfelelően, nem gyűjtünk adatokat 13 év alatti gyermekektől, a szülő/törvényes gondviselő hozzájárulása nélkül. Amennyiben tudomásunkra jut, hogy a Szolgáltatásokhoz kapcsolódóan vagy azok során ilyen személyes adatokat gyűjtöttünk a szülő előzetes, igazolt hozzájárulása nélkül, a jelen Adatvédelmi szabályzattal összhangban töröljük ezeket az adatokat.

Más weboldalakra mutató hivatkozások

A Weboldal tartalmazhat más weboldalra vezető hivatkozásokat. Körültekintően olvassa át más weboldalak adatvédelmi szabályzatait és gyakorlatait, mivel azok adatvédelmi gyakorlatait nem tudjuk ellenőrizni, illetve nem áll módunkban felelősséget vállalni értük.

Kaliforniai adatvédelmi jogok

A kaliforniai Polgári Törvénykönyv 1798.83. szakasza alapján, a kaliforniai lakosok kérhetnek bizonyos információkat arról, hogy mely harmadik felek részére tettünk közzé személyes adatokat az előző naptári évben, direkt marketing céljából. Nem osztjuk meg az Ön személyes adatait harmadik felekkel, vagy a vállalat leányvállalataival azok direkt marketing céljai érdekében.

Európai adatvédelmi jogszabályok

Az európai adatvédelmi jogszabályok értelmében, a Greenphire jár el adatkezelőként az Ön személyes adatait illetően, amennyiben Ön az Európai Gazdasági Térség („EGT”) vagy az Egyesült Királyság területén belül tartózkodik, továbbá Ön a Weboldal látogatója és/vagy felhasználója, illetve direkt marketing anyagokat küldünk az Ön számára. Amennyiben személyes adatait ügyfeleink vagy üzleti partnereink adják meg számunkra alapvető üzleti szolgáltatásaink során, a Greenphire az Ön személyes adatait, mint adatfeldolgozó kezeli, és a jelen Adatvédelmi szabályzatban található információk kizárólag tájékoztató jellegűek.

További információk az európai felhasználók számára

A Greenphire, valamint az egyes címzettek, amelyekkel személyes adatait megosztjuk (lásd fent) olyan EGT-n vagy Egyesült Királyságon kívüli országokban találhatók, ideértve az Egyesült Államokat is, amelyeket az Európai Bizottság vagy az Egyesült Királyság információs biztosának hivatala nem minősített megfelelő szintű adatvédelemmel bíró országnak.

Klinikai vizsgálati résztvevő:
Amennyiben Ön klinikai vizsgálati résztvevő, a Greenphire az Ön személyes adatait adatfeldolgozóként kezeli, az ügyfelünk utasításainak megfelelően.

A Greenphire, amennyire csak lehetséges, segít az ügyfeleknek az európai adatvédelmi jogszabályok szerinti jogaikat gyakorló érintettek kérelmei megválaszolására vonatkozó kötelezettségeik teljesítésében. Mivel azonban a Greenphire az ilyen személyes adatokat adatfeldolgozóként kezeli (azaz az ügyfél utasításainak megfelelően), amennyiben egy személy kérelemmel él (pl. azért, hogy hozzáférjen személyes adataihoz), a kérelmeket először a megfelelő ügyfélhez, mint az ilyen adatok adatkezelőjéhez továbbítja.

Amennyiben Ön nem klinikai vizsgálati résztvevő (azaz a vizsgálóhelye és/vagy klinikai vizsgálati megbízója nem vett minket igénybe, hogy fizetési szolgáltatásokat nyújtsunk), az Ön személyes adatait az európai adatvédelmi jogszabályok alkalmazásában adatkezelőként kezeljük, és Önt a következő érintetti jogok illetik meg (amelyekre bizonyos korlátozások vonatkozhatnak):

A személyes adataihoz való hozzáférés joga
Kérheti tőlünk, hogy az Önről tárolt valamennyi személyes adatról másolatot adjunk – azzal együtt, hogy milyen célból tároljuk az adatait, kivel közöltük az adatait, mennyi ideig tároljuk az adatait, valamint arról, hogy tájékoztatást adtunk az adatai általunk történő használatával kapcsolatos, Önt megillető jogokról


A hozzájárulás visszavonásának joga

Amennyiben személyes adatainak kezelése hozzájárulásán alapul, Ön bármikor jogosult visszavonni a hozzájárulását.


Személyes adatai használata elleni tiltakozás joga

Amennyiben a személyes adatainak kezelése a jogos érdekeinken alapul, Ön bizonyos esetekben tiltakozhat adatkezelésünk ellen. Ha az adatkezelés célja direkt marketing, az Ön tiltakozási joga abszolút jellegű.


Személyes adatai helyesbítéséhez való jog

Ön megkérdőjelezheti személyes adatai pontosságát és helyesbíttetheti azokat. Bármikor frissítheti a számunkra megadott személyes adatait, ha közvetlenül megkeres minket itt: notices@greenphire.com. 


A személyes adatai törléséhez való jog

Bizonyos feltételek mellett kérheti, hogy töröljük személyes adatait.


Az adathordozhatósághoz való jog

Kérheti, hogy a személyes adatairól készült másolatot átadjuk Önnek, vagy egy harmadik félnek.

Minden ilyen kérelmet az alább megadott elérhetőségek útján kell továbbítani. Írásban vagy szóban válaszolunk kérelmére, amint az megvalósítható, és minden esetben legfeljebb egy hónapon belül azt követően, hogy a kérelmét átvettük. Kivételes esetekben, két hónappal meghosszabbíthatjuk ezt az időszakot, és meg kell mondanunk ennek okát is. Azonosító okmányt is kérhetünk, hogy igazolhassuk kérelmét. A jogaival kapcsolatos további részletekért, ideértve azok gyakorlásának módját is, kérjük, az alább megadott elérhetőségek útján keressen meg minket.

Ön arra is jogosult, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban panaszt tegyen az adatvédelmi hatóságnál

Egyéb érintetti jogok

Andorra, Argentína, Ausztrália, Kalifornia, Kanada, Feröer-szigetek, Guernsey, Hong Kong, Izrael, Man-sziget, Japán, Jersey, Mexikó, Új-Zéland, Szingapúr, Dél-Korea, Svájc, Uruguay és további más joghatóságok lakosait bizonyos érintetti jogok illetik meg. Ezen jogok eltérőek lehetnek, de az alábbi jogosultságokat foglalhatják magukban: (i) kérelem a személyes adatokhoz való hozzáférésre és azok helyesbítésére, illetve törlésére; (ii) az adatkezelés korlátozására, illetve tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen; és (iii) az adathordozhatóságra vonatkozóan. Ezen személyek jogosultak lehetnek arra is, hogy személyes adataik kezelésével kapcsolatban panaszt tegyenek az adatvédelmi hatóságnál.

Amennyiben Önre vonatkozó információval kapcsolatos kérelmet nyújt be, köteles lehet érvényes, személyazonosításra alkalmas iratot bemutatni biztonsági óvintézkedés gyanánt. A kérelmét a jogszabályok által meghatározott határidőn belül dolgozzuk fel.

Hogyan léphetek kapcsolatba a Greenphire-rel adatvédelmi ügyekben?

A Greenphire vállalja, hogy kezeli a személyes adatok általunk történő gyűjtésével és használatával kapcsolatos panaszokat. Bármikor megkereshet minket a személyes adatai általunk történő kezelésével kapcsolatban felmerült aggályaival. A magánszemélyeknek a jelen Adatvédelmi szabályzattal vagy személyes adataik kezelésével kapcsolatos kérdéseit, aggályait vagy panaszait a következő címre kell benyújtaniuk:

Greenphire, Inc.
1018 W. 9th Avenue, Suite 200
King of Prussia, PA 19406
Másolat: notices@greenphire.com, vagy a Greenphire európai képviselője számára: eurepresentative@greenphire.com

A jelen Adatvédelmi szabályzat módosításai

A jelen Adatvédelmi szabályzat időről időre módosulhat. A jelen Adatvédelmi szabályzat módosításait a Weboldalon tesszük közzé; javasoljuk, hogy rendszeres időközönként tekintse meg a jelen Adatvédelmi szabályzatot annak érdekében, hogy tisztában legyen valamennyi módosítással.

Hatálybalépés napja:

A jelen Adatvédelmi szabályzat az alábbi dátumon válik hatályossá: 2010. január 3. napjától, legutóbbi módosítására pedig 2021/04/07.