Privacy Policy

Databeskyttelse hos Greenphire Inc.

Hos Greenphire Inc. (“Greenphire”) er vi meget fokuserede på at beskytte dine data.  Denne databeskyttelsespolitik er udarbejdet til at besvare dine vigtige spørgsmål vedrørende databeskyttelse, herunder hvilke oplysninger, vi indsamler om dig, hvordan vi har til hensigt at bruge dine oplysninger, hvilke valgmuligheder du har ifm. brug af dine oplysninger, hvordan vi beskytter dem, hvordan du kan opnå adgang til dine oplysninger, samt hvordan du kontakter os vedrørende dine oplysninger.

Denne databeskyttelsespolitik gælder for: (i) alle besøgende på et af Greenphires websteder (https://greenphire.com, https://clincard.com, https://myclincard.com, https://eclinicalgps.com eller alle efterfølgende eller tilknyttede websteder), (samlet ”webstedet”), (ii) alle brugere, som tilmelder sig eller er tilmeldt hjemmesiden, og (iii) al information overdraget til os af vores klienter og forretningspartnere i forbindelse med tilvejebringelsen af vores centrale forretningstjenester. Denne databeskyttelsespolitik omfatter også Greenphires cookiepolitik.

Vores indsamling af oplysninger

De personlige oplysninger, som vi indsamler om dig (dvs. oplysninger, som identificerer dig, eller baseret på hvilke du kan identificeres), kan oplyses af dig af forskellige årsager, der er beskrevet herunder:

1. Du har tilmeldt dig til at modtage information. Den type information, du kan tilmelde dig til at modtage, omfatter f.eks.:

 • Tankeledelse (artikler, hvidbøger, blogge), nyheder (pressemeddelelser og brancheartikler) og eventinformation om præsentationer på handelsmesser.
 • Information i forbindelse med din tilmelding eller brug af webstedet eller vores produkter eller tjenesteydelser
 • Svar på dine forespørgsler, kommentarer og forslag
 • Invitationer til at deltage i korte spørgeundersøgelser
 • Information i forbindelse med gennemførelse af enhver anden transaktion, som du måtte udføre

Hver gang du modtager en automatisk e-mailnotifikation, har du mulighed for at annullere din tilmelding og slette din e-mailadresse fra vores database ved ganske enkelt at klikke på linket Afmeld nederst i hver e-mailnotifikation.

De persondata, som indsamles, når du tilmelder dig til at modtage disse informationer automatisk, kan omfatte dit navn, titel, virksomhedsnavn, adresse, telefonnumre og e-mailadresse.

2. Du kan vælge at give os oplysninger om dig selv, hvis du er interesseret i en karrieremulighed hos Greenphire. De oplysninger, der ønskes oplyst af dig, vil være baseret på dit interesseområde.

3. Du kan tilmelde modtagelse af brugertilpasset information eller supportassistance. Denne information indsamles normalt via formularerne under “Kontakt os”, hvor du kan stille spørgsmål eller anmode om information. De personlige oplysninger, som du oplyser i disse formularer, kan omfatte dit navn, titel, virksomhedsnavn, adresse, telefonnumre og e-mailadresse. Formålet med denne behandling er at gøre det muligt for os at svare på dine spørgsmål eller din forespørgsel.

4. Greenphire kan også indsamle oplysninger som databehandler fra eller på vegne af vores klienter og forretningspartnere ifm. tilvejebringelse af vores centrale forretningstjenesteydelser. De indsamlede personoplysninger kan omfatte forsøgsperson-id eller navn, fødselsdato og adresse. Yderligere data kan blive indsamlet baseret på forsøgets behov eller valg af patient, herunder f.eks.: CPR-nummer, e-mailadresse, telefonnummer, oplysninger om bankkonti. Vi indsamler disse data med henblik på at tilvejebringe de serviceydelser, hvortil vi er blevet kontraktligt antaget. Hvis du er en klient eller forretningspartner, er det dit ansvar at sikre, at alle persondata overdraget til Greenphire af eller på dine vegne bliver indsamlet i overensstemmelse med al gældende lovgivning (inklusive uden begrænsning, databeskyttelses- og fortrolighedslove), herunder som påkrævet at give de registrerede forhåndsmeddelelser og indhente deres gyldige samtykke, godkendelse og/eller bemyndigelse.

5. Greenphire indsamler automatisk oplysninger om din brug af webstedet via dataindsamlingsværktøjer såsom cookies (se mere information i afsnittet om cookies nedenfor). Bemærk venligst, at vores websted ikke reagerer på ”Spor mig ikke” signaler fra din browser.

Vores brug af oplysninger

Hvis dine personlige oplysninger blev givet til os af eller på vegne af en af vores klienter, vil vi kun bruge dine personlige oplysninger for at kunne tilvejebringe den tjenesteydelse, som vores klient har hyret os til.

Hvor Greenphire på anden måde har fået overdraget dine personlige oplysninger, vil vi bruge dine personlige oplysninger i det nødvendige omgang, hvor det er i vores legitime interesse:

 • til at administrere og vedligeholde vores relation til dig og med henblik på vedvarende kundeservice
 • til at tilvejebringe støtte og til at svare på dine anmodninger og forespørgsler
 • til at personliggøre dine besøg på webstedet og til at hjælpe dig, mens du bruger webstedet
 • til at forbedre webstedet ved at hjælpe os med at forstå, hvem der bruger webstedet
 • til at beskytte sikkerheden og integriteten af vores websted og korrigere tekniske problemer samt fejlfunktioner
 • til at overvåge, vedligeholde og forbedre de processer, informationer og data, teknologi- og kommunikationsløsninger og tjenester, som vi bruger
 • til at beskytte vores rettigheder og ejendom, samt rettigheder og ejendomme tilhørende andre, eller tage forholdsregler ifm. erstatningsansvar
 • til forebyggelse og detektering af svindel og til at overholde gældende love, regulativer eller normer
 • i det omfang påkrævet eller tilladt iht. lovgivningen, herunder som svar på en retskendelse, stævning, ransagningskendelse, lov eller bestemmelse efter behov;
 • til at dele sådanne personlige oplysninger med tredjeparter, som erhverver eller er interesseret i at erhverve alle eller dele af vores aktiver eller aktier, eller som efterfølger os i udførelsen af vores virksomhed.

Greenphire vil også bruge dine personlige oplysninger til at kontakte dig for at informere dig om produkter og/eller tjenester tilbudt af os samt andre kampagner og spørgeundersøgelser, som vi mener kan interessere dig, medmindre du meddeler os, at du ikke ønsker at modtage markedsførings- eller markedsundersøgelseskommunikation. Hvis gældende lov kræver, at vi skal indhente dit samtykke, inden vi sender dig visse typer markedsføringskommunikation, vil vi kun sende dig disse typer kommunikation efter at have modtaget dit samtykke.

Greenphire kan bruge ikke-identificerende og aggregerede oplysninger om brugen af vores websted med det formål at forbedre navigation, indhold og design af vores websted. Aggregerede data er oplysninger, vi indsamler om en gruppe eller kategori af tjenesteydelser eller brugere, fra hvem individuelle brugeridentiteter er anonyme, og som bliver behandlet på en måde, der ikke identificerer nogen. Med andre ord inkluderer aggregerede data ingen personlige oplysninger. Denne databeskyttelsespolitik indskrænker eller begrænser ikke på nogen måde vores indsamling og brug af aggregerede data, og vi kan dele aggregerede data om vores brugere med tredjeparter for at give os indsigt i vores kunders behov og forbedre vores tjenesteydelser samt til reklame- og markedsføringsformål. Disse oplysninger kan for eksempel omfatte de mest og mindst åbnede sider og antallet af brugere fra USA og andre lande, samt andre ting.

Deling af dine oplysninger

Greenphire giver dine personlige oplysninger til tredjeparter som f.eks.:

 • klienter, som vi arbejder for
 • banker for at opfylde legitimationskrav
 • leverandører med henblik på at yde os tjenester (dvs. betaling, kortbehandling, refundering eller betaling, direkte indsættelse, rejse, skatteoplysninger)
 • kompetente myndigheder, domstole og instanser i forbindelse med en retskendelse, indkaldelse eller stævning, anmodninger fra tilsynsmyndigheder, eller som tilladt eller påkrævet ved lov, når vi har rimelig grund til at tro, at det er nødvendigt eller passende at undersøge, forhindre eller skride ind over for ulovlige aktiviteter, mistanke om svindel eller situationer, der involverer potentielle trusler mod en persons fysiske sikkerhed
 • alle tredjeparter, som erhverver eller er interesseret i at erhverve alle eller dele af vores aktiver eller aktier, eller som efterfølger os i udførelsen af hele eller en del af vores virksomhed.

Vores forpligtelse ifm. datasikkerhed

De personlige oplysninger, som du giver, gemmes i en sikker, elektronisk database, hvortil adgangen er begrænset til de personer, der har behov for at kende dine oplysninger. Greenphire implementerer rimelige forholdsregler med henblik på at forhindre tab, misbrug, uautoriseret adgang til, videregivelse, ændring eller destruktion af dine personlige oplysninger. Vi træffer også alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at dine oplysninger er pålidelige til deres tilsigtede brug, nøjagtige, komplette og aktuelle. Dette opnås ved at gmme dine oplysninger på en sikker, elektronisk database, som er underlagt fysiske, elektroniske og tilsynsmæssige procedurer med henblik på at beskytte dine oplysninger. Greenphire har også en gældende virksomhedspolitik, der kræver, at alt personale afstår fra at videregive personlige oplysninger til enhver tredjepart, der ikke er berettiget til adgang til disse oplysninger.

Opbevaring af oplysninger

Vi gemmer de oplysninger, som du har givet om dig selv, i en sikker database for at kunne tilvejebringe den information, produkter og/eller tjenesteydelser, du anmoder om, eller som Greenphire kontraktligt er antaget til at tilvejebringe. De kritierier, der bruges til at afgøre opbevaringsperioderne, omfatter: (i) hvor længe de personlige oplysninger er nødvendige for at tilvejebringe tjenesterne og drive virksomheden, (ii) typen af indsamlede personlige oplysninger, og (iii) om vi er underlagt en juridisk, kontraktlig eller lignende forpligtelse til at bevare oplysningerne (f.eks. en klientkontrakt – hvor vi fungerer som databehandler, obligatoriske love om dataopbevaring, statslige pålæg om at bevare data, der er relevant for en undersøgelse, eller data, som skal gemmes i forbindelse med sagsanlæg eller tvister).

Opbevaringsperiode for ClinCard/eClinicalGPS/Rejsetjenester:

Greenphire vil gemme: (a) ClinCard transaktionsdata i mindst 7 år fra forsøgets afslutning, hvis der ikke er en resterende saldo på kortet og forsøgspersonen ikke er tilknyttet nogen aktive kort, og (b) alle eClinicalGPS transaktionsdata i 2 år efter forsøgets afslutning. Rejseprofiler slettes seks måneder efter Greenphire lukker rejsen hos vores rejsepartnere.

Cookies

En cookie er en lille tekstfil, som et websted lagrer på din computer eller mobilenhed, når du besøger webstedet. Greenphire og vores markedsføringspartnere, affilierede selskaber og analyse- eller tjenesteydelsesudbydere bruger cookies og andre teknologier til at sikre, at alle, der bruger vores website, får den bedst mulige oplevelse. Når du besøger webstedet, kan Greenphire eller en tredjepart lagre et antal cookies i din browser. Ved udtrykkeligt at klikke på knappen accepterer du cookiepolitikken.

Greenphire kan bruge cookies på webstedet til at (a) gøre det muligt for webstedets gæster at personliggøre deres oplevelse, (b) spore en brugersession inden for et abonneret produkt, (c) spore og rapportere webstedets trafik og (d) understøtte vores kampagnemæssige aktiviteter og udvikling af webstedet. Derudover kan vores websted inkludere sociale mediefunktioner til tredjeparter, såsom Facebooks Synes godt om-knap, og tredjeparters widgets, såsom Del dette-knap eller interaktive mini-programmer, der kører på vores websted. Disse funktioner kan indsamle oplysninger om din IP-adresse (en unik identifikator, som tildeles din computer af din internetudbyder), hvilken side du besøger på vores websted, og indstille en cookie mhp. at aktivere funktionen, så den fungerer korrekt. Din interaktion med disse funktioner reguleres af databeskyttelsespolitikken for den tredjepartsvirksomhed, der tilvejebringer funktionen.

For eksempel bruger webstedet Google Analytics, en webanalysetjenesteydelse leveret af Google Inc. (”Google”). Google Analytics bruger cookies til at hjælpe med at analysere, hvordan brugerne anvender webstedet. De oplysninger, der genereres af de pågældende cookies, om din brug af webstedet (herunder IP-adresse), vil blive overført til og gemt af Google iht. dennes databeskyttelsespolitikker: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Du kan kontrollere og/eller slette cookies, når du ønsker det. Du kan eventuelt ændre din browsers præferencer til at acceptere alle cookies, blive underrettet, når der lagres en cookie, eller afvise alle cookies. Hvis du vælger at acceptere nogle men ikke alle cookies, kan der være visse funktioner på webstedet, som ikke fungerer korrekt. Du vil for eksempel ikke være i stand til at bruge de funktioner på webstedet, der kræver tilmelding. For yderligere detaljer, se https://aboutcookies.org/, eller kontakt os via kontaktoplysningerne vist under ”Sådan kontakter du Greenphire” nedenfor.

Det følgende er oplysninger om sporingsteknologier for hver af de tracker/cookies, der anvendes enten på vores markedsføringswebsted (greenphire.com) eller i vores apps, og hvad de bruges til.

Hubspot: Automatiseret markedsføring
Google Analytics: Analyse af websted
DoubleClick Analytics (nu en del af Google): Analyse af websted
LinkedIn Analytics: Analyse af sider på LinkedIn
Facebook Connect: Analyse af sider på Facebook
Typekit by Adobe: Skrifttyper på websteder
ShareThis: Deling af widgets
NewRelic: Monitorering af apps og sessionsaktivitet

Dine databeskyttelsesmæssige valgmuligheder

Adgang til eller rettelse af dine oplysninger. Du kan benytte dig af din ret til at tilgå dine oplysninger når som helst ved at kontakte enten (i) forsøgspersonalet eller (ii) Greenphire på notices@greenphire.com. For at beskytte dine data og din sikkerhed vil vi også tage rimelige forholdsregler med henblik på at verificere din identitet, inden vi opdaterer eller fjerner dine oplysninger. Du bedes være opmærksom på, at Greenphire muligvis ikke kan imødekomme en anmodning om at ændre eller fjerne oplysninger, der er givet til os af eller på vegne af en klient som del af vores centrale forretning. Greenphire vil imidlertid hjælpe klienter så godt de kan for at opfylde deres forpligtelse til at svare på anmodninger.

Vores forpligtelse med hensyn til børns datasikkerhed

Det er særligt vigtigt at beskytte de helt unge brugeres data. Hvis du er under myndighedsalderen i dit bopælsland, må du derfor kun bruge tjenesteydelserne med samtykke fra eller opsyn af din forælder eller juridiske værge. I overensstemmelse med kravene i COPPA (lov vedrørende beskyttelse af børns privatliv på internettet) indsamler vi ikke data fra børn under 13 år uden samtykke fra en forælder/juridisk værge. Hvis vi erfarer, at vi har indsamlet sådanne personlige oplysninger til eller via tjenesterne uden først at have opnået barnets forældres bekræftede samtykke, vil vi slette dem i overensstemmelse med denne databeskyttelsespolitik.

Links til andre websteder

Webstedet kan indeholde links til andre websteder. Du bør gennemgå databeskyttelsespolitikkerne og -praksisserne for andre websteder omhyggeligt, da vi ikke kan kontrollere eller være ansvarlige for deres databeskyttelsespraksisser.

Californiens ret til privalivets fred

I henhold til Californiens civilretlige lovbog, paragraf 1798.83 kan fastboende i Californien anmode om visse oplysninger vedrørende vores videregivelse af personlige oplysninger i løbet af det foregående kalenderår til tredjeparter med henblik på deres direkte markedsføringsformål. Vi deler ikke dine personlige oplysninger med tredjeparter eller tilknyttede virksomheder til deres direkte markedsføringsformål.

Europæisk databeskyttelselovgivning

Hvad angår europæisk databeskyttelseslovgivning er Greenphire dataansvarlig for dine personlige oplysninger i det omfang du befinder dig i det europæiske økonomiske samarbejdsområde (”EØS”) eller Storbritannien, og du er en besøgende og/eller bruger af vores websted, eller vi sender dig direkte markedsføring. Hvis dine personlige oplysninger er blevet overdraget til os af vores klienter eller forretningspartnere i forbindelse med tilvejebringelse af vores centrale forretningstjenester, håndterer Greenphire dine personlige oplysninger som en databehandler, og oplysningerne i denne fortrolighedspolitik er kun til information.

Yderligere oplysninger for brugere i Europa

Greenphire samt nogle af modtagerne, med hvem vi deler dine personlige oplysninger (se ovenfor) befinder sig i lande uden for EØS og Storbritannien, herunder i USA, som af Europakommissionen eller Storbritanniens datatilsynsmyndighed ikke anses for at yde et tilstrækkeligt niveua af databeskyttelse.

Deltager i klinisk forsøg:
Hvis du er en deltager i et klinisk forsøg, behandler Greenphire dine personlige oplysninger som en databehandler efter anvisning fra vores klient.

Greenphire vil hjælpe klienter efter bedste evne i forbindelse med deres forpligtelse til at svare på anmodninger fra registrerede, som ønsker at udøve deres rettigheder i henhold til europæisk databeskyttelseslovgivning. Da Greenphire behandler sådanne personlige oplysninger som en databehandler (dvs. efter klientens anvisninger), vil en sådan anmodning fra en enkeltperson (f.eks. om at få adgang til sine persondata) imidlertid i første omgang blive sendt til den pågældende klient, som er dataansvarlig for sådanne persondata.

Hvis du ikke er en deltager i et klinisk forsøg (dvs. vi er ikke antaget til at yde betalingstjenester af dit forsøgscenter og/eller sponsor for det kliniske studie), behandler vi dine persondata som en dataansvarlig med hensyn til den europæiske databeskyttelseslovgivning, og du har følgende rettigheder som dataregistreret (disse kan være underlagt visse begrænsninger):

Ret til adgang til dine persondata
Du kan anmode os om at tilvejebringe kopier af alle de persondata, som vi opbevarer om dig – sammen med grunden til at vi har dine data, hvem vi har givet dine data til, hvor længe dine data vil blive opbevaret, samt oplysninger om dine rettigheder vedrørende vores brug af dine data


Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis vi skal bruge dit samtykke til at behandle dine persondata, har du ret til at trække dit samtykke tilbage når som helst.


Retten til at gøre indsigelse mod brugen af dine persondata

Hvor vi har en legitim interesse i at behandle dine persondata, kan du i visse tilfælde gøre indsigelse mod vores behandling. Hvis formålet med behandlingen er til direkte markedsføring, har du en fuldstændig ret til indsigelse.


Retten til at få dine personlige oplysninger rettet

Du kan bestride nøjagtigheden af dine personlige oplysninger og få dem rettet. Du kan når som helst opdatere de personlige oplysninger, som du giver os ved at kontakte os direkte på notices@greenphire.com. 


Retten til at få dine personlige oplysninger slettet

Du kan bede os om at slette dine personlige oplysninger i visse situationer.


Retten til dataportabilitet

Du kan bede os om at få en kopi af dine personlige oplysninger tilsendt til dig selv eller til en tredjepart.

Alle sådanne anmodninger skal ske ved hjælp af nedenstående kontaktoplysninger. Vi vil besvare din anmodning skriftligt, eller mundtligt hvis anmodet om, så hurtigt som praktisk muligt og under alle omstændighder senest en måned efter modtagelsen af din anmodning. I særlige tilfælde kan vi forlænge denne periode med to måneder, og vi vil i så fald fortælle dig hvorfor. Vi kan anmode om bevis for identifikation for at bekræfte din anmodning. Hvis du ønsker flere oplysninger om dine rettigheder, herunder hvordan du udøver dem, kan du kontakte os ved brug af nedenstående kontaktoplysninger.

Du har også ret til at indgive en klage om behandlingen af dine personlige oplysninger til Datatilsynet.

Andre rettigheder for registrerede

Personer i Andorra, Argentina, Australien, Californien, Canada, Færøerne, Guernsey, Hong Kong, Israel, Isle of Man, Japan, Jersey, Mexico, New Zealand, Singapore, Sydkorea, Schweiz, Uruguay og visse andre jurisdiktioner har visse rettigheder som registrerede. Disse rettigheder varierer, men kan omfatte retten til at: (i) anmode om adgang til og rettelse eller sletning af deres personlige oplysninger, (ii) opnå begrænsning af behandling eller gøre indsigelse mod behandling af deres personlige oplysninger, og (iii) retten til dataportabilitet. Enkeltpersoner kan også have ret til at indgive en klage om behandlingen af personlige oplysninger til en databeskyttelsesmyndighed.

Hvis du afgiver en anmodning vedrørende oplysninger om dig, kan du blive bedt om at tilvejebringe en gyldig form for identifikation som en sikkerhedsforanstaltning. Vi vil behandle din anmodning inden for det tidsrum, der er angivet af gældende love.

Sådan kontakter du Greenphire vedrørende databeskyttelsesmæssige anliggender

Greenphire forpligter sig til at løse klager om vores indsamling eller brug af dine personlige oplysninger. Du kan til enhver tid kontakte os for at bringe en bekymring op vedrørende vores behandling af dine personlige oplysninger. Enkeltpersoner, der har spørgsmål, bekymringer eller klager vedrørende denne databeskyttelsespolitik eller håndteringen af deres personlige oplysninger, bedes sende forespørgsler til:

Greenphire, Inc.
1018 W. 9th Avenue, Suite 200
King of Prussia, PA 19406
Kopi til: notices@greenphire.com eller Greenphire europæiske repræsentant: eurepresentative@greenphire.com

Ændringer af denne databeskyttelsespolitik

Denne databeskyttelsespolitik kan ændres fra tid til anden. Ændringer af denne databeskyttelsespolitik vil blive slået op på webstedet, og vi anbefaler, at du jævnligt gennemgår denne databeskyttelsespolitik for at sikre, at du er bekendt med eventuelle ændringer.

Ikrafttrædelsesdato

Denne databeskyttelsespolitik trådte i kraft den: 3. januar 2010 og blev sidst opdateret d. 2021/04/07.